2 lipca odbędzie się najważniejsza uroczystość religijna w diecezji bielsko-żywieckiej, związana z nadaniem tytułu Bazyliki Mniejszej kościołowi w Bielsku-Białej – Hałcnowie.

Na przełomie XVII i XVIII wieku Maryja obrała sobie Hałcnów za swą siedzibę, skąd spogląda na Beskidy i ich mieszkańców. Początkowo figura Matki Bożej była przytwierdzona na przydrożnym dębie, później umieszczona została w kapliczce. Od 6 XI 1784 roku znajduje się w kościele Nawiedzenia NMP.  Korony biskupie na figurę nałożono w 1926 roku, a papieskie św. Jana Pawła II – 26 września 1993 r. Świątynia jest znanym Sanktuarium Maryjnym, które w sierpniu 2015 r. papież Franciszek podniósł do godności Bazyliki Mniejszej.

Jest to ważne wydarzenie w życiu diecezji bielsko-żywieckiej, gdyż kościół w Hałcnowie jest w niej pierwszym, który otrzymał tak wielkie wyróżnienie. 2 lipca 2016 roku nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore ogłosi nadanie hałcnowskiej świątyni tytułu Bazyliki Mniejszej. Uroczystość odbędzie się o godzinie 11.00, natomiast już od godziny 10.00 będzie można przybywać na wspólną modlitwę do Hałcnowa.

   (Kliknij aby powiększyć)

Ważne dla przybywających – informacje organizacyjno-drogowe

W związku z uroczystościami na terenie Hałcnowa wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu drogowego. Dla zapewnienia porządku oraz odpowiedniej liczby miejsc parkingowych ustalono:

  • Zakaz ruchu ogólnego na ul. Wyzwolenia od ronda na skrzyżowaniu z ulicami Hałcnowska, Janowicka do skrzyżowania z ul. Zagrody (z dopuszczeniem ruchu mieszkańców)
  • Prowadzenie objazdów z wykorzystaniem ulicy Witosa (objazdy od Kóz i Pisarzowic do centrum miasta, ul. Hałcnowskiej u Janowickiej oraz do S69)
  • Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicach sąsiadujących z terenem uroczystości ( ks. Skiby, Księży Las, Przyjaźni, Siostry M. Szewczyk, Sucharskiego, Kubika, Nowy Świat)
  • Wprowadzenie oznakowania uproszczonego, a regulację ruchu przy wykorzystaniu służb (policja, straż miejska, straż pożarna, inne przeszkolone osoby funkcyjne).

UWAGA:  ul. Księży Las na odcinku od ul. Wyzwolenia do tzw. Kółka pozostaje dwukierunkowa (dojazd do stacji paliw).

Trasa objazdu zostanie odpowiednio oznakowana, a miejsca wjazdu na obszar uroczystości zabezpieczone barierami i znakami drogowymi oraz poprzez usytuowanie odpowiednich służb. Przy zastosowaniu znaków zgodnych z opracowanym projektem czasowej organizacji ruchu zostaną wyznaczone drogi jednokierunkowe i miejsca parkowania.

Autokary kierowane będą na parking przed Domem Kultury. Po jego zapełnieniu autokary parkować będą na zamkniętej dla ruchu ogólnego ulicy Wyzwolenia. Kolejne autobusy nadjeżdżające od strony centrum miasta, Komorowic i Janowic parkować będą na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. Skiby (Serdecznej) do ronda (Wyzwolenia – Janowicka – Hałcnowska) – po południowej stronie ulicy. Kolejne autobusy nadjeżdżające od strony Wilamowic i Kóz parkować będą na odcinku od rejonu sklepu Kosmos do skrzyżowania z ul. Zagrody, a w razie potrzeby do skrzyżowania z ul. Krzemionki – po północnej stronie ulicy.

Parking dla osób niepełnosprawnych przewidziano obok Domu Kultury – wewnątrz pętli autobusowej.

Parking dla najważniejszych gości przewidziano na placyku przed Domem Pielgrzyma (plac zostanie wydzielony przez OSP taśmą biało-czerwoną)

Parking dla duchowieństwa zorganizowany będzie na ul. Przyjaźni oraz na północnej części ogrodu parafialnego (wjazd od ul. Przyjaźni).

Parking dla sióstr zakonnych zorganizowany będzie na terenie klasztoru – dojazd od ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk.

Parking dla zaproszonych gości zorganizowany będzie na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 (wjazd od                  ul. Sucharskiego, wyjazd przez bramę do ul. Wyzwolenia). Po wypełnieniu tego parkingu, kolejne pojazdy zaproszonych gości kierowane będą na parking na terenie klasztoru – wjazd od ul. Sucharskiego.

Pojazdy uczestników uroczystości nadjeżdżające od strony centrum miasta, Komorowic i Janowic kierowane będą na miejsca parkingowe na ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk (z dopuszczeniem parkowania na odcinku dojazdu do klasztoru – z zachowaniem przejezdności), ks. Skiby, Księży Las. Pojazdy nadjeżdżające od strony Wilamowic i Kóz kierowane będą na miejsca parkingowe na ulicach Sucharskiego, Nowy Świat, Kubika.

Autobusy MZK kursować będą według schematu:

  • Linia nr 56 – bez zmian
  • Linie nr 13 i 17 omijają centrum Hałcnowa, przejeżdżają trasą objazdową poprzez ul. Witosa, Krzemionki i Wyzwolenia do pętli Hałcnów Granica
  • Linia nr 31 omija centrum Hałcnowa, przejeżdża trasą objazdową poprzez ul. Witosa, Krzemionki
  • Linia nr 32 kończy bieg na rondzie Wyzwolenia – Hałcnowska – Janowicka
  • Linie, których przystanek końcowy znajduje się w centrum Hałcnowa, kończą bieg na Kopcu (skrzyżowanie ulic Wyzwolenia – Witosa)
  • Dodatkowo MZK podstawi dwa autobusy linii nr 13 i 32, które przed uroczystością wjadą od strony Krzemionki i zostaną ustawione na wydzielonych stanowiskach na ul. Wyzwolenia (rejon sklepu Kosmos), a po zakończeniu uroczystości odjadą z pasażerami w kierunku miasta.

Zmiany w organizacji ruchu drogowego wprowadzone zostaną w dniu uroczystości (2 lipca br.) na czas od godz. 8.00 do godz. 16.00, przy czym zamknięcie wjazdu na parking obok Domu Kultury nastąpi najpóźniej w piątek 1 lipca o godz. 20.00.

Nadzór nad organizacją ruchu i porządkiem zapewni policja, straż miejska oraz straż pożarna, działać będą także odpowiednie służby medyczne.

Organizatorzy zwracają się z gorącą prośbą do wszystkich mieszkańców Hałcnowa i do uczestników uroczystości o stosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu oraz podporządkowanie się wskazaniom służb porządkowych. Liczymy na zrozumienie i wyrozumiałość, a także na życzliwość mieszkańców dla przyjezdnych gości.