Informacja ZRIB o robotach na najbliższe dni. Ul. Oksywska - odtwarzanie nawierzchni. Ul. Zagrody - budowa przepompowni. Odcinek od strony ul. Janowickiej zamknięty dla ruchu w godzinach od 7.00 do 15.00 lub dłużej (możliwa czasowa przejezdność).