AKTUALNOŚCI

  Przed miesiącem informowaliśmy o niezwykle ciekawym przedsięwzięciu uczniów i nauczycieli naszego Gimnazjum nr 6 -  o realizacji projektu nazwanego Szkoła z klasą 2.0. Już jutro rozpoczniemy publikację cyklu artykułów szczegółowo prezentujących dokonania gimnazjalistów, które zrealizowane zostały w ramach tego programu. Poniżej przypominamy artykuł sprzed miesiąca:

            5 czerwca gościliśmy w szkole ważnych dla nas gości: przedstawicieli hałcnowskich organizacji, rodziców, naszych absolwentów, przyjaciół szkoły. Obecni byli również uczniowie i nauczyciele, mimo że spotkanie odbywało się w godzinach popołudniowych. Powodem był szkolny Festiwal Projektów 2.0, czyli prezentacja tego, co działo się w naszej szkole w tym roku szkolnym. Festiwal był równocześnie podsumowaniem naszej tegorocznej współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, czyli ostatnim z ważnych zadań obowiązkowych w ramach projektu Szkoły z klasą 2.0.  

 

            W przygotowania zaangażowanych było mnóstwo osób (w czasie prezentacji głos zabierało ponad 30 twórców projektów). W czasie całego roku szkolnego grupa nauczycieli tworzących Zespół 2.0 we współpracy z chętnymi uczniami pracowała, wykorzystując w jak najszerszym zakresie technologię informacyjno-komunikacyjną.

 

W sobotnie popołudnie 24 listopada 2012r., w Szkole Podstawowej nr 28 w Bielsku-Białej – Hałcnowie, odbył się VIII Andrzejkowy Turniej Tenisa Stołowego. Organizatorem turnieju był Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „Beskidy”. W turnieju wzięło udział 100 zawodników i zawodniczek, którzy reprezentowali 4 parafialne kluby sportowe: 
PKS OLIMPIJCZYK Gilowice
PKS Lipnik
PKS Leszczyny
P-SKS „BESKIDY”

Oficjalnego otwarcia turnieju, dokonał ks. biskup Piotr Greger, który po wspólnej modlitwie rozegrał mecz z zawodniczką P-SKS BESKIDY Marzenką Topór – aktualnie grającą wspólnie z koleżankami i swoją trenerką w III Lidze Tenisa Stołowego. W uroczystości otwarcia uczestniczyli również pan Ryszard Radwan Naczelnik Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki UM w Bielsku-Białej oraz pani Jolanta Fajkis Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 w Bielsku-Białej.

 

 

 

XI Diecezjalna Parafiada Dzieci i Młodzieży
Diecezji Bielsko-Żywieckiej  sezon 2011/2012
Wszystkie  grupy szkoleniowe brały udział w rozgrywkach sportowych Parafiady Diecezji Bielsko-Żywieckiej według kalendarza imprez wynikających ze współzawodnictwa sportowego.  
P-SKS „BESKIDY” po raz  jedenasty z rzędu  został zwycięzcą tego wspólzawodnictwa. W minionym sezonie w rozgrywkach uczestniczyło 10 Parafialnych Klubów Sportowych tj. z Gilowic, Wilamowic, Porąbki, Soli oraz z Bielska-Białej: Hałcnów, Lipnik, Leszczyny, Kamienica, Biała i  Bobola.

Ogólna klasyfikacja:
I miejsce P-SKS „BESKIDY”                  348 pkt.
II miejsce: PKS Olimpijczyk Gilowice       246 pkt.
III miejsce: PKS Lipnik                         207 pkt.

 

 

 

A jednak Hiszpania!

 

  

 

  

XXI Hałcnowski Dzień Sportu „WIOSNA 2012”

Wyniki dotychczas rozegranych konkurencji (kliknij: "Wiecej"):

 

Zebranie sprawozdawcze Rady Osiedla "Hałcnów" za rok 2011 odbyło się w Domu Kultury w dniu 28 marca 2012 r.
W zebraniu uczestniczyło kilkudziesięciu mieszkańców dzielnicy oraz zaproszeni goście:

Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej p. Zbigniew Michniowski.
Naczelnik Wydziału kultury Fizycznej i Turystyki UM w Bielsku-Biała p. Ryszard Radwan.
Radni Rady Miejskiej Bielska-Białej:
  p. Grażyna Staniszewska,
  p. Franciszek Nikiel.
Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji p. podinsp. Mariusz Kuliński.
Przedstawiciele Straży Miejskiej Bielska-Białej:
  pani strażnik Anna Huczek,
  pan strażnik Marcin Białobrzeski.
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg p. Andrzej Kostyński
Przedstawiciel Miejskiego Zakładu Komunikacji p. Błażej Blicharski
Przedstawiciel Spółki AQUA p. Adam Bujarowicz
Prezes P-SKS „BESKIDY” p. Renata Gąsiorek wraz ze sportowcami

 Porządek zebrania:

1. Powitanie zaproszonych gości.
2. Powołanie prowadzącego zebranie i protokolanta.
3. Przedstawienie Programu Zebrania.
4. Wyróżnienie zawodników P-SKS „BESKIDY”.
5. Podziękowanie dla wspierających P-SKS „BESKIDY”
6. Powołanie komisji wniosków.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla w 2011r.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Informacja o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Rady Osiedla przez Komisję Rewizyjną.
10. Dyskusja – pytania do Rady i do zaproszonych gości.
11. Sformułowanie wniosków.
12. Wystąpienia gości – wyjaśnienia i odpowiedzi.
13. Przedstawienie wniosków końcowych.

Szczegółowy protokół z zebrania i dokonanych ustaleń zostanie opublikowany na stronie www.halcnow.pl oraz w miesięczniku "W Moim Kościele".