AKTUALNOŚCI

W związku z naszym wystąpieniem do Prezydenta Miasta Bielska-Białej o umożliwienie mieszkańcom Hałcnowa zapoznanie się z planowanymi zmianami w Studium zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, informujemy, że takie spotkanie odbędzie się w najbliższą środę, 30 stycznia.
To ważny dokument, bo mówiący o planowanym przebiegu nowych dróg, funkcji danego terenu (czy np. w danym miejscu będą usługi, przemysł, rekreacja czy budownictwo). Drodzy mieszkańcy Hałcnowa, jeśli chcecie wiedzieć, jakie są plany Urzędu dla naszej dzielnicy, zapraszamy na spotkanie do Domu Kultury!

 

Informujemy, że od 07 do 28 stycznia, w Biurze Rozwoju Miasta (plac Ratuszowy 6) został wyłożony do publicznego wglądu projekt najnowszego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej. Pliki pdf Studium można znaleźć na stronie internetowej Biura Rozwoju Miasta: 

http://www.biurorozwojumiasta.b-biala.pl/index.php/wylozenia-projektow-planow-do-publicznego-wgladu/377?fbclid=IwAR0Ev3hzjiaitdB7tjTgzLPAAIYILOCIHpI0PP1fhhNLZcHH-ex6kbbO7u8   

 

Od 2 stycznia 2019 wykonawca robót przystępuje do kontynuacji budowy kanalizacji sanitarnej. Oto ramowy harmonogram prac na poszczególnych ulicach:

 

Zapraszamy do wspólnego świętowania.

 

 

W piątek 28 września 2018 r. w hałcnowskim przedszkolu pożegnano wieloletnią Dyrektorkę, Panią Krystynę Stanclik - która przechodzi na emeryturę. Były przemówienia, były występy przedszkolaków, były podziękowania, łzy wzruszenia i wiele kwiatów od licznie zebranych przedstawicieli władz i naszej lokalnej społeczności.

Pani Krysiu - dziękujemy!

 

 

 

 

 

 

FOTO: B. Szafarczyk