AKTUALNOŚCI

Najlepsze życzenia dla naszych Pań!

 

 

W zebraniu wezmą udział radni z naszego okręgu, oraz Zastępca Prezydenta Miasta Lubomir Zawierucha - pełniący nadzór nad sprawami dróg i komunikacji autobusowej, nad inwestycjami, a także nad jednostkami kultury (w tym nad Miejskim Domem Kultury).

 

 

W sobotę 10 lutego 2018 r. odbyło się kolejne Walne Zebranie hałcnowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Byliśmy świadkami ślubowania nowych druhów, wysłuchaliśmy sprawozdania z bogatej działalności naszych strażaków w roku 2017 i zapoznaliśmy się z planami na rok 2018. Wszystkim Ochotnikom należne jest gorące podziękowanie za poświęcenie i służbę, a ich rodzinom za wyrozumiałość i wsparcie, kiedy poświęcają wolny czas dla ratowania życia i mienia w zgodzie z hasłem "Bogu na chwałę - ludziom na ratunek".

To był fajny wyjazd! Błyskawiczne nocne (na FB) skrzyknięcie się, piękna zima, kulig, szałas, bitwa na śnieżki, wędzenie oscypków, coś na ząb i małe "co nieco" - a nade wszystko zacne towarzystwo. Atmosfery nie popsuły nawet kilometrowe korki na drogach. Organizatorowi (ks. Sławkowi) należne są gorące podziękowania!

Niemal założyć się jestem gotów,
bo wątpliwości moich to nie budzi,
że gdzie jest dom szczęśliwych kotów,
tam jest i dom szczęśliwych ludzi.

(Franciszek Klimek)

 

 

Potrzebujący są wśród nas. Przekażmy im 1% swojego podatku.