1

SPOTKANIE NOWOROCZNE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA

I

2

WSPÓŁPRACA Z AKCJĄ KATOLICKĄ PRZY ORGANIZACJI KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK

I

3

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

III

4

WSPÓŁORGANIZACJA KIERMASZU WIELKANOCNEGO

IV

5

OBJĘCIE OPIEKĄ P. URSZULI SABLIK I UŻYCZENIE JEJ KONTA STOWARZYSZENIA

I – XII

6

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA SZACHOWEGO

I – XII

7

ORGANIZACJA KONKURSÓW SZACHOWYCH:

- O PUCHAR PREZESA STOWARZYSZENIA

- DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

VI

IX

8

PROWADZENIE STRONY INTERNETOWEJ STOWARZYSZENIA ORAZ ADMINISTROWANIE HAŁCNOWSKIEJ STRONY INTERNETOWEJ

I - XII

9

WIELKANOCNE JAJECZKO CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA

IV

10

WYCIECZKA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

IX

11

ORGANIZACJA ELEM. WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA HAŁCNOWSKICH DZIECI, EMERYTÓW I RENCISTÓW   ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

VI - IX

12

SPOTKANIE INTEGRACYJNE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA – PIECZENIE ZIEMNIAKA

IX - X

13

ORGANIZACJA KONKURSÓW WIEDZY O HAŁCNOWIE, BIELSKU – BIAŁEJ I BESKIDACH DLA UCZNIÓW SP 28 I G 6

VI

14

PROWADZENIE KRONIKI STOWARZYSZENIA

I - XII

15

CAŁOROCZNA WSPÓŁPRACA Z:

- DOMEM KULTURY

- PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI

- KOŁEM NR 7 EMERYTÓW I RENCISTÓW

- PARAFIĄ, GRUPAMI PARAFIALNYMI

- RADĄ OSIEDLA „HAŁCNÓW”

- OSP HAŁCNÓW

- PSKS „BESKIDY”

- KOŁEM HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

I - XII

16

WSPÓŁPRACA Z PARAFIALNYM MIESIĘCZNIKIEM SPOŁECZNO - RELIGIJNYM „ W MOIM KOŚCIELE”

I - XII

17

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z 1 % NA RZECZ HAŁCNOWSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

I-IV

18

MODERNIZACJA STRONY www.halcnow.pl

19

ORGANIZACJA SPOTKAŃ Z CIEKAWYMI LUDŹMI W TYM PRZEDE WSZYSTKIM Z HAŁCNOWIANAMI

-WOJCIECHEM KOMINIAKIEM – AUTOREM KSIĄŻKI „HAŁCNÓW OD A DO Z”

- DR. GRZEGORZEM WNĘTRZAKIEM – HISTORYKIEM I PRACOWNIKIEM MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ

- ANITĄ SZYMAŃSKĄ – DZIENNIKARKĄ I DESIGNEREM

- ANDRZEJEM ROJKIEM – FOTOGRAFIKIEM I KRONIKARZEM

- WŁADYSŁAWEM MIROTĄ – HISTORYKIEM HAŁCNOWA

I - XII