Z historią w tle

Penza - budynek lokalnego rządu

 

Przedstawimy dwa listy Władysława Wajsa do żony Katarzyny mieszkającej w Sosnowcu (zbiory rodzinnep. Wojciecha Kimela z Hałcnowa), napisane 23 grudnia 1904 roku w czasie postoju w obwodzie penzeńskim, leżącymwraz z miastem Penza w centrum europejskiej części Rosji.

 

 

Wiaźma - dworzec kolejowy

 

Kolejny, czwarty list Władysława Wajsa do żony Katarzyny mieszkającej w Sosnowcu (zbiory rodzinnep. Wojciecha Kimela z Hałcnowa), napisany został 17 grudnia 1904 roku w miasteczku Wiaźma. Autor jest już w drodze na Syberię, na trwającą wojnę rosyjsko-japońską.


Żołnierski transport w rosyjskim wojsku (ryczow.com/z_ziemi_ryczowskiej/w_carskiej_brance)

 

Prezentujemy drugilist Władysława Wajsanapisany 22 listopada 1904 (pierwszy wysłał dwa dni wcześniej) również w Warszawie, do żony Katarzyny (zbiory rodzinnep. Wojciecha Kimela). Autor znajdował się w mającym wyruszyć na wojnę rosyjsko – japońską Gwardyjskim PetersburskimPułku Zapasowym, do którego został zmobilizowany jak i inni Polacy. W armii carskiej stacjonującej na Dalekim Wschodzie służyło już ich wielu, pochodzili z zaboru rosyjskiego, powołani i wcieleni do szeregów sił zbrojnych imperium, do którychod momentu wybuchu wojny również w całym Królestwie Polskim (dla Rosjan był to „Priwislanskij Kraj”) trwał regularny pobór.

 

 

Michaił Iwanowicz Czertkow - rosyjski generał-gubernator warszawski w latach 1901-1905

 

Prezentujemy trzeci list Władysława Wajsanapisany 9 grudnia 1904 r. w Warszawie. Jest to ostatni list pisany z kraju, do żony Katarzyny mieszkającej w Sosnowcu (zbiory rodzinnep. Wojciecha Kimela z Hałcnowa). Autor tej ciekawej korespondencji, powrócił z krótkiego pobytu w domu i czeka już na dzień, w którym przyjdzie mu wyjechać na trwającą wojnę rosyjsko-japońską.

 

Katarzyna Wajs z córką Stefcią.

 

W zbiorach rodzinyp. Wojciecha Kimela z Hałcnowa, znajdują się listy pisane do jego babci Katarzyny Wajs (zam. w Sosnowcu) przez jej pierwszego męża Władysława Wajsa, który zaginął bez wieści w czasie wojny rosyjsko-japońskiej (rozpoczęta w lutym 1904 zakończyła się we wrześniu 1905). Prowadzone jeszcze w latach 30-tych XX wieku poszukiwania, nie przyniosły pozytywnego rezultatu. Poniżej prezentujemy obszerne fragmenty listu z 20.XI 1904 roku.