HISTORIA

 

Niestety państwo ma charakter aneksjonistyczny i nieustannie zagraża mu niezdrowy rozrost jego organów i uzurpacja tych funkcji, które z natury rzeczy przypisuje się jednostce, rodzinie czy społeczeństwu. Człowiek najpierw powinien wykorzystać swoje możliwości, następnie zwrócić siędo rodziny, potem do wspólnoty lokalnej, a na samym końcu w ostateczności do rządu centralnego. Poprzez przymus administracyjny każda władza ogranicza wolność człowieka (np. nakazując lub zakazując pewnych działań). Władza samorządowa winna działać na rzecz ochrony interesów mieszkańców i nie krępować ich inicjatywy a nie naruszać (np. poprzez domaganie się dotacji) interesu innych. Jak najwięcej uprawnień należy oddać ludziom, komitetom osiedlowym i wiejskim a na gminę scedować jak najwięcej tej władzy, którą obecnie ma niepotrzebnie scentralizowane państwo. Władza gminna powinna być silna i sprawna, ale tylko w niektórych, ściśle określonych sprawach. Władza dobra – to władza ograniczona !

Józef Kustroń

Jednym z wielu obrońców polskiej niepodległości w starciu z totalitaryzmem niemieckim był patron obecnej Szkoły Podstawowej nr 28 w Bielsku-Białej, gen. Józef Kustroń (ur. 16.10.1892 r. w Stryju) dowodzący 21 Dywizją Piechoty Górskiej , wchodzącą w skład Grupy Operacyjnej „Bielsko” i Armii „Kraków” do której zadań należała obrona Bielska i powiatu bielskiego. W czasie swojej służby w Bielsku (od 1935) angażował się w działalność o charakterze społecznym i narodowym.

Zapraszamy na wystawę „Setna rocznica wymarszu do Legionów". Dostępna od 24 września do 14 grudnia 2014 r. Wystawa zorganizowana ze zbiorów własnych Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej w Galerii Zamkowej - Strzelnica, prezentuje różnorodne pamiątki legionowe w postaci medali, plakiet, afiszy, plakatów, wydawnictw, dokumentów i biżuterii patriotycznej z lat 1914-1917.

Wkroczenie wojsk niemieckich do Bielska i Białej

Znakiem dla rozpoczęcia przez Niemców dywersji w Bielsku był bombowiec niemiecki, który pojawił się nad Bielskiem 1 września 1939. Polacy zaczęli opuszczać miasto.

 

Międzyzakładowa Komisja Związkowa NSZZ„Solidarność” i jej przewodniczący Patrycjusz Kosmowski zorganizowała i kierowała w dniach 27 styczeń-6 luty 1981 roku, strajkiem generalnym zakładów pracy na Podbeskidziu. Wyjątkowa arogancja, korupcja i nadużycia materialne ówczesnych władz były przyczyną tego strajku. Wcześniej „Solidarność” wysunęła wobec konkretnych osób zarzuty, połączone z żądaniem odwołania ze stanowisk osób winnych malwersacji, ale zostały one odrzucone przez władze lokalne jak i rząd. W sytuacji fałszywej i pozorowanej „odnowy”, powszechnego żądania przestrzegania praworządności, wolności, poszanowania praw człowieka i demokratyzacji życia społecznego, bielska „Solidarność zdecydowała się na strajk generalny.