HISTORIA

Trybuna honorowa pierwszej niemieckiej manifestacji na Rynku w Bielsku (16 września 1939) po wkroczeniu wojsk niemieckich do Bielska i Białej

 

26 sierpnia 1939 roku na wieść o zawarciu dzień wcześniej sojuszu polsko-brytyjskiego, Adolf Hitler odwołuje pierwotnie wyznaczoną na ten dzień napaść na Polskę. Ponownie rozkaz ataku zostaje wydany 31 sierpnia.

1 września 1939 o godzinie 4.45 Trzecia Rzesza bez wypowiedzenia wojny rozpoczyna zbrojne działania wobec Państwa Polskiego. Jest to początek II wojny światowej.

Wojna narzucona światu przez Niemcy była wojną totalną, wydaną wszystkim i o wszystko. Tu nie chodziło tylko o pokonanie przeciwnika, zabór jego ziem i pozbawienie naturalnego prawa do niepodległości państwowej, celem tej wojny było fizyczne zniszczenie napadniętych i całkowita biologiczna zagłada podbitych narodów.

Butna pieśń niemieckich oddziałów szturmowych – S.A. (Sturm-Abteilungen) zwiastowała:

„Dziś należą do nas Niemcy, a jutro cały świat”.

Wystawa "25 rocznica strajku generalnego na Podbeskidziu" z 2006 roku w Muzeum w Bielsku-Białej

 

Strajk generalny na Podbeskidziu” mający miejsce w dniach 27.01-06.02.1981 był pierwszą w skali całego kraju masową akcjąmającą na celu osiągnięcie wyłącznie celów politycznych, wymierzoną przeciwko nadużyciom i przestępstwom dokonywanym przez ówczesnych ludzi z aparatu władzy, funkcjonariuszom komitetów miejskiego i wojewódzkiego PZPR w Bielsku-Białej. Zakończony podpisaniem 6 lutego 1981 porozumienia, wymusił szereg zmian na szczeblach „władzy” w regionie. Jego następstwem był m.in. upadek rządu Jerzego Pińkowskiego i objęcie funkcji premiera przez gen. W. Jaruzelskiego, który przystąpił do przygotowania stanu wojennego, mającego być siłową próbą zachowania wymykającej się z rąk „partyjnych” władzy.

Plan ten urzeczywistniono w mroźną noc z 12/13 grudnia 1981, kiedy czołgi weszły do centrum Warszawy a wojsko zorganizowało blokadę większych miast. Polska została w ciągu kilku godzin zablokowana i odcięta od świata. Internowano tysiące działaczy „Solidarności”, doradców, intelektualistów i krytycznych członków partii. Generał Wojciech Jaruzelski 13 grudnia 1981 o 6 rano wygłosił przemówienie, w którym powiedział że stan wojenny został wprowadzony przez Radę Państwa o północy, zgodnie z Konstytucją. Władzę objęła utworzona Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego – o takiej instytucji Konstytucja nie mówiła – komisarze wojskowi zostali powołani „na wszystkich szczeblach administracji państwowej oraz w niektórych jednostkach gospodarczych”!

 

27 września 1939 roku gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz w oblężonej przez Niemców Warszawie, utworzył Służbę Zwycięstwu Polski – konspiracyjną organizację wojskową, mającą kontynuować walkę przeciwko obydwu okupantom.

Warszawa po oblężeniu niemieckim we wrześniu 1939

 

Trwająca od 8 września 1939 obrona Warszawy, kończy się kapitulacją w dniu 28 września. Trzecia Rzesza i ZSRR podpisują „Układ o granicach i przyjaźni”, który określił granicę wzajemnych interesów państwowych na rzekach Pisie, Narwi, Bugu i Sanie. Dowódcą formowanych oddziałów polskich we Francji zostaje gen. Władysław Sikorski. 29 IX  kapituluje Twierdza „Modlin”, a 30 IX w Paryżu zaprzysiężony zostaje na Prezydenta RP Władysław Raczkiewicz. Premierem rządu  mianowano gen. W. Sikorskiego, który ogłasza protest przeciwko niemiecko-sowieckiemu układowi.

 

W lutym 1919 zaczęła się niewypowiedziana wojna polsko – sowiecka, najostrzejszyze wszystkich konfliktów o wytyczenie granic Polski. Wykorzystując słabość armii sowieckich będących zajętymi wojną z „białymi armiami”, wojsko polskie pod koniec sierpnia posuwa siępo linii Wilno – Mińsk – Lwów. Rozpoczynają się między stroną polską i sowiecką tajnerozmowy, w wyniku których polska armia powstrzymuje się od uderzenia na Mozyrz, ponieważ zbiegło by się to z natarciem „białej armii” Denikina (uważał on, że kwestia wschodniej granicy Polski powinna zostać rozpatrzona po zwycięstwie „białych” sił przez rosyjską Konstytuantę) i rozbiłoby sowiecki Front Południowy –popieranie Denikina nie „leżało” w polskim interesie.