Autor pierwszego  zdjęcia, wykonanego w 1826 roku,  francuz - Joseph Nicephore Niepce.

 

Krótka historia fotografii.

 

Postaram się ją podać krótko i treściwie, ale tak, żeby nie zanudzać :)

 

Prawdziwa historia fotografii zaczęła się już w starożytności, wtedy to używano pudełka z otworem zwanego "camera obscura" jako pomocy w malarstwie do wyznaczania perspektywy oraz przez astronomów do obserwacji słońca.

(Kamera obscura (z łac. ciemna skrzynka), składa się z zamkniętej skrzyni, obitej wewnątrz czarnym materiałem w celu zredukowania odbić wpadającej wiązki światła. Z tyłu znajdowała się matowa szybka, na której powstawał obrócony obraz. Mechanizm powstawania obrazu działał na zasadzie wyodrębnienia wiązki promieni, za pomocą małego otworku na przedzie skrzyni, które załamywały się na krawędziach tegoż otworu tworząc pomniejszony obraz na przeciwległej ściance.)

Pierwsze, bardzo niedoskonałe zdjęcie, przedstawiające dach stodoły i gruszę, zrobił w roku 1826 Francuz Joseph Nicephore Niecpce.

Ten pierwszy fotograf nazwał swe dzieło heliografią czyli ”obrazem namalowanym światłem słonecznym”. Pierwsze zdjęcia, które powstawały musiały być bardzo długo naświetlane – nawet do ośmiu godzin.

W dziewiętnastym wieku wykorzystano do wywoływania zdjęć zaczęto używać oparów rtęci, co skróciło czas jego naświetlania do pół godziny. Kolejnym milowym krokiem w dziedzinie fotografii było zastosowanie roztworu soli kuchennej do utrwalania obrazu.

Było to w roku 1837, a pomysłodawcą był Louis Jacąues Mande Daguerre. W 1839 roku Akademia Nauk w Paryżu opublikowała szczegóły wynalazku i tak rozpoczął się szybki rozwój fotografii, który trwa do dziś.

Od tej chwili rozwój fotografii jest coraz szybszy, firmy na skalę przemysłową produkują aparaty, obiektywy i materiały światłoczułe, powstają pierwsze migawki szczelinowe (1882 r.), w roku 1887 Hanibal Goodwin zastosował taśmę celuloidową jako podłoże do warstw światłoczułych, wcześniej używano płyt szklanych lub metalowych.

Następuje rok 1914 - Oskar Barnack konstruuje prototyp aparatu fotograficznego na perforowaną błonę szerokości 35 mm. Jedenaście lat później w 1925 roku firma Leitz w oparciu o prototyp Barnacka rozpoczyna przemysłową produkcję aparatu na błonę filmową perforowaną o wielkości klatki 24 x 36 mm. W roku 1928 powstaje pierwsza lustrzanka. W 1935 rok - firma Kodak wprowadza do sprzedaży pierwszy film barwny. W roku 1947 wchodzą na rynek pierwsze aparaty natychmiastowe - Polaroid.

W roku 1981 firma Sony skonstruowała aparat Mavica który zamiast filmu używał do rejestracji obrazu płytki magnetyczne, rok ten można uznać za początek ery aparatów cyfrowych a to już nie jest historia tylko teraźniejszość.