Wycieczka na Górę św. Anny - sanktuarium i Msza św. Zwiedzanie zabytków i atrakcji Opola.

Dofinansowane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Rządowego Programu ASOS - Edycja 2020 w

ramach realizowanego przez P-SKS "BESKIDY" projektu "Aktywność Naszą Szansą".