Nasze drogi

Na terenie naszej dzielnicy znajduje się kilka skrzyżowań, które trudno nazwać bezpiecznymi. Jednym z nich jest skrzyżowanie ulicy Wyzwolenia z ulicą Krzemionki. Wszyscy wiemy jak trudno w godzinach szczytu wyjechać z ulicy Krzemionki w kierunku centrum miasta. Czasami na możliwość bezpiecznego przejazdu i kontynuowania jazdy trzeba poczekać i kilka minut. Niekorzystny kąt, pod którym krzyżują się te ulice, powoduje znaczne ograniczenie widoczności, szczególnie odczuwane przez kierowców ciężarówek i samochodów dostawczych. Kierowcom pojazdów osobowych też niełatwo upewnić się, czy od strony Pisarzowic ktoś nie nadjeżdża. Jeśli do tego dodamy brak odpowiedniego uporządkowania ruchu pieszego, sąsiedztwo parkingów dla klientów sklepu i parkujące w otoczeniu skrzyżowania samochody ograniczające dodatkowo widoczność, to będziemy mieli pełny obraz zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu.