PROJEKT „WYMKNĄŁ SIĘ SPOD KONTROLI”, CZYLI  

W GIMNAZJUM 6 OPOWIADAMY O WOLNEJ POLSCE…

O naszym projekcie już pisaliśmy. Publikowanie zaczęliśmy od artykułu Marty, który znalazł się w gazecie Wtedy jeszcze zapowiadał się znacznie skromniej i bardziej kameralnie. Z czasem jednak okazało się, że jest tyle do opowiedzenia, że nie możemy tak po prostu poprzestać na tym, co „obowiązkowe”.

Zatem po kolei: pierwszy etap to nasze przygotowanie się do podjęcia wyzwania. Pracowaliśmy skrupulatnie w szkole. Chcieliśmy przygotować się dobrze do przeprowadzenia wywiadów ze świadkami historii - musieliśmy zatem poznać czasy, w których przyszło im żyć. Jedna grupa projektowa (pod opieką p. Szlosarczyk) opracowała informacje na temat wydarzeń z czasów wojennych i tuż po wojnie, druga (pod opieką p. A. Wójcik-Jachowicz) skupiła się na latach 80-tych XX wieku.

Rozmowa z kimś, kto bezpośrednio uczestniczy w wydarzeniach, kto poda nie tylko fakty, ale opisze jeszcze emocje związane z „doświadczaniem historii” jest bardzo ważna i jednocześnie atrakcyjna dla uczniów. Chcieliśmy, żeby dowiedzieli się jak najwięcej, żeby rzeczywiste spotkanie było dopełnieniem „podręcznikowej” wiedzy. Równocześnie, kiedy pierwszy raz spotkaliśmy się wstępnie z naszymi bohaterami – zobaczyłam, jak wielkim przeżyciem dla nich jest decyzja o spotkaniu z nami.

Nasi świadkowie historii to p. Alfreda Zuber i p. Kazimierz Dragun.

 

  

 

Pani Alfreda całe swoje życie obserwowała i uczestniczyła w działalności męża. Pan Stefan czynnie działał na rzeczSolidarnościw naszym regionie, pracował z młodzieżą, organizował wydarzenia sportowe. Zdarzało się, że za podejmowane działania spotykały go represje. Wstępne rozeznanie pokazało, że wiele wydarzeń, spotkań, rozmów miało miejsce w domu naszej bohaterki, uczestniczyła, obserwowała a nierzadko ponosiła również konsekwencje powiązane z działalnością męża. Pan Kazimierz Dragun - drugi z naszych świadków historii, to człowiek, który jako młody chłopak został zesłany do pracy na Syberii.  

Spotkania ze świadkami historii zaplanowaliśmy na jeden dzień (w czasie ferii zimowych), z godzinną przerwą między nagraniami. Przygotowaliśmy dekoracje: m.in. sfotografowane dokumenty wydrukowane tak, aby stanowiły dekorację w tle.

Jako opiekunowie obawialiśmy się, że prowadzący wywiad będą mieli tremę, ustaliliśmy zatem, że mogą mieć tablety z zestawem pytań – było bardziej elegancko, niż gdyby mieli luźne kartki. Obawiałam się o jakość dźwięku, dlatego oprócz kamery i dwóch aparatów, z pomocą których filmowaliśmy – użyliśmy jeszcze dwóch telefonów jako dyktafonów.

         Wszystko przebiegało zgodnie z planem. Zebrany materiał (jeszcze „surowy”) umieściłam na dysku google, udostępniłam członkom obu grup projektowych. Każdy z uczestników miał w ten sposób dostęp do materiałów i mogliśmy wspólnie zabrać się za tworzenie relacji.

Po redakcji tekstu pozyskanego z nagrań - stworzyliśmy materiał prasowy: dwa specjalne wydania 6 na 6 - każde w wersji elektronicznej i papierowej (ZA WERSJĘ PAPIEROWĄ SZCZEGÓLNIE SERDECZNE PODZIĘKOWANIA chcemy złożyć PanuKrzysztofowi Jasiurze- właścicielowi drukarni KRZYŚ-DRUK; bez jego dobrej woli i pomocy grafika pracującego w tej firmie - nasi goście nie mogliby dostać od nas tak pięknie wydanej gazety).

Potem konsultacje, poprawki, projektowanie zaproszeń, planowanie spotkania… i wreszcie wielki dzień!

 

 

23 maja spotkaliśmy się w szkole, aby podsumować działania projektowe i przede wszystkim móc uczestniczyć w premierowym pokazie materiałów filmowych. 

 

Spotkanie składało się z dwóch części: pierwsza to podsumowanie konkursu międzyszkolnego KATYŃ - ocalić od zapomnienia (organizatorem był p. Dariusz Bodzek – nauczyciel historii); druga to podsumowanie projektu OPOWIEM CI O WOLNEJ POLSCE.

W spotkaniu uczestniczyli nasi świadkowie historii (p. Alfreda i p. Kazimierz, ich bliscy, zaproszeni goście. Byli z nami radni: p. Bronisław Szafarczyk i p. Karol Markowski, Przewodnicząca Rady Osiedla: p. Anita Szymańska, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Hałcnowa: p. Edward Kołek, Prezes PSKS "Beskidy": p. Renata Zuber, pani dyrektor Małgorzata Wawrzuta, wielu hałcnowian (szczególnie miło było zobaczyć rodziców naszych uczniów) oraz nauczycieli i uczniów ze szkół, których uczniowie brali udział w konkursie historycznym. 

 

Zaprezentowaliśmy filmy – to główny punkt programu, ale zależało nam, żeby prezentacja była różnorodna, czyli nie tylko multimedialna. Multimedia są niezbędne i nieodłączne, ale rzeczywistego spotkania nic nie zastąpi. Marta opowiedziała gościom o tym, czym był nasz projekt, jakie były jego cele i zakładane efekty. Przypomniała też inne programy CEO, w których od lat uczestniczymy. Stworzyliśmy zestaw zdjęć “kulisowych” – o etapach pracy nad projektem opowiedziała Ala (tu bardzo dziękuję zarówno Ali – za pracę operatora i twórcę prezentacji - jak i jej mamie za profesjonalne wskazówki techniczne). 

Paulina i Julia wyjaśniły, czym jest transkrypcja, jak ją wspólnie tworzyły i jak na jej podstawie powstała gazeta (elektroniczną wersję można obejrzeć pod linkiem pod tekstem), a wydruk rozdaliśmy gościom. Wszystkie materiały można zobaczyć na naszym blogu:  KLIKNIJ

 


Najlepszym dla nas podziękowaniem było to, że goście chętnie z nami zostali. Spotkanie zakończyliśmy poczęstunkiem i rozmowami przy kawie (jak zwykle mogliśmy liczyć na życzliwość prezesa OSP Hałcnów i zastawę kawową).

23 maja to niezwykły dzień: dużo pracy i zdenerwowania, wiele godzi wcześniejszych przygotowań (Ala i Nikodem wiedzą, o której wychodzili ze szkoły w piątek), wiele ciepłych słów, humoru – mimo trudnej tematyki, jakiej projekt dotyczył – wszystko to zapewniło mocne wrażenia. 

Anna Wójcik-Jachowicz

To pierwszy materiał o niezwykłej lekcji historii w naszym Gimnazjum nr 6, o pięknym zaangażowaniu uczniów w poznawanie naszej przeszłości, w poznawanie świadków historii - którzy żyją pośród nas. Całe przedsięwzięcie realizowane jest pod kierunkiem Pani Anny Wójcik-Jchowicz oraz Pani Joanny Szlosarczyk, przy życzliwym wsparciu Dyrekcji Gimnazjum nr 6.