HISTORIA

CHWAŁA POLSKIM BOHATEROM

Obrona Węgierskiej Górki - Westerplatte Południa. KLIKNIJ

PROJEKT „WYMKNĄŁ SIĘ SPOD KONTROLI”, CZYLI  

W GIMNAZJUM 6 OPOWIADAMY O WOLNEJ POLSCE…

O naszym projekcie już pisaliśmy. Publikowanie zaczęliśmy od artykułu Marty, który znalazł się w gazecie Wtedy jeszcze zapowiadał się znacznie skromniej i bardziej kameralnie. Z czasem jednak okazało się, że jest tyle do opowiedzenia, że nie możemy tak po prostu poprzestać na tym, co „obowiązkowe”.

Zatem po kolei: pierwszy etap to nasze przygotowanie się do podjęcia wyzwania. Pracowaliśmy skrupulatnie w szkole. Chcieliśmy przygotować się dobrze do przeprowadzenia wywiadów ze świadkami historii - musieliśmy zatem poznać czasy, w których przyszło im żyć. Jedna grupa projektowa (pod opieką p. Szlosarczyk) opracowała informacje na temat wydarzeń z czasów wojennych i tuż po wojnie, druga (pod opieką p. A. Wójcik-Jachowicz) skupiła się na latach 80-tych XX wieku.

Rozmowa z kimś, kto bezpośrednio uczestniczy w wydarzeniach, kto poda nie tylko fakty, ale opisze jeszcze emocje związane z „doświadczaniem historii” jest bardzo ważna i jednocześnie atrakcyjna dla uczniów. Chcieliśmy, żeby dowiedzieli się jak najwięcej, żeby rzeczywiste spotkanie było dopełnieniem „podręcznikowej” wiedzy. Równocześnie, kiedy pierwszy raz spotkaliśmy się wstępnie z naszymi bohaterami – zobaczyłam, jak wielkim przeżyciem dla nich jest decyzja o spotkaniu z nami.

Nasi świadkowie historii to p. Alfreda Zuber i p. Kazimierz Dragun.

 

  

" Pokolenia, które nie mają szacunku dla przeszłości - będą zagrożone w swej przyszłości "

 

Obraz Jana Matejki - Konstytucja 3 Maja 1791

Po latach świetności, Rzeczpospolita w XVIII w. wyraźnie już chyli się ku upadkowi, by w jego końcu zostać pochłoniętą przez sąsiednie państwa. W Poczdamie, 17. II 1720 Prusy podpisały z Rosją traktat w którym wzajemnie zobowiązały się do utrzymania w Polsce istniejącego ustroju i blokowania każdej próby powiększenia wojsk Rzeczypospolitej. Rozgałęziona agentura do końca blokowała próby przywrócenia państwu sterowności, a w końcu pozbawiła je skuteczności. W 1767 Sejm obradujący pod presją ambasadora rosyjskiego Mikołaja Repnina podejmuje uchwały, których gwarantem zostaje caryca Rosji Katarzyna II, a Polska ich skutkiem mocno od niej zależna. Zostaje wywołana przez konfederatów barskich wojna domowa w 1768, którzy nie chcieli się z tym pogodzić. Dochodzi do nieudanej próby porwania króla Stanisława Augusta w 1771, w końcu do pierwszego rozbioru Polski w 1772.

 

 

Naszym obowiązkiem jest pamiętać o niezwykle cennym przesłaniu mówiącym:

Pokolenia, które nie mają szacunku dla przeszłości – będą zagrożone w swej  przyszłości.

Państwo Polskie w bieżącym roku obchodzi 98 rocznicę odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli i upokorzenia.

 

" Wszystko zapowiada się arcyciekawie z tą ewolucją człowieka, w dodatku od samego początku niezwykle. Narodzinom królów towarzyszyły, według legendy dziwne zjawiska; kto wie, czy ewolucyjne narodziny zoologicznego króla – człowieka, nie łączyły się z niezwykłą przygodą. A może zbyt nieumiejętnie zabieramy się do rozszyfrowania własnej genealogii,wykazując wybitny brak inteligencji w tej sprawie ? Z jednym zgodzić się trzeba, że człowiekowi łatwiej badać wszystko wokół siebie niż własną naturę. "

Ks. Prof.Włodzimierz Sedlak