Nasza dzielnica staje się powoli dużym placem budowy. Rozpoczęto budowę wiaduktu nad torami w ciągu ulicy Wyzwolenia, wraz z przebudową okolicznych ulic. Przebudowywana jest ulica Witosa. Lada tydzień ruszy budowa drogi ekspresowej S69 od Komorowic przez Hałcnów w kierunku Lipnika. Przed nami budowa drogi ekspresowej S1 w kierunku północnym i Beskidzkiej Drogi Integracyjnej w kierunku Krakowa, a także budowa dużego węzła komunikacyjnego na skrzyżowaniu tych dróg – tzw. węzła „Suchy Potok”. Jak więc te drogi będą przebiegały, jakie przewidywane są terminy realizacji i jak za parę lat będzie wyglądał nasz Hałcnów? Oto, co na podstawie informacji prasowych, internetowych i innych działań projektantów oraz urzędów, udało się zebrać na ten temat.

Przypuszczalny kształt przyszłego, dość skomplikowanego węzła, przedstawiono na załączonym rysunku. Widać na nim, że węzeł zajmie dość pokaźny obszar na północ od ulicy Witosa i na wschód od ulicy Księży Las, a las znany nam jako „Księży”, zostanie prawie całkowicie wycięty. Ciekawe jak projektanci potraktują znajdującą się w nim kapliczkę i czy pomyśleli o godnym dla niej nowym miejscu?
W kierunku północnym od węzła poprowadzony ma być ciąg dalszy dwujezdniowej drogi ekspresowej S1 prowadzącej ruch od Cieszyna (oraz od Zwardonia poprzez drogę S69) w kierunku Katowic i Warszawy. Z kolei w kierunku wschodnim od węzła powstać ma dwujezdniowa droga o parametrach zbliżonych do ekspresowej, nazwana Beskidzką Drogą Integracyjną. Cały węzeł i projektowane drogi otoczone mają być ekranami dźwiękochłonnymi oraz siecią dróg lokalnych zapewniających utrzymanie większości dotychczasowych połączeń.
Droga ekspresowa S1 przecinać będzie ulicę Wyzwolenia w okolicy skrzyżowania z ulicami Księżycowa i Zagrody. Zaprojektowano ją na wiadukcie przerzuconym nad ul. Wyzwolenia, bez możliwości zjazdów. Następnie droga ekspresowa ma być prowadzona równolegle do ul. Zagrody w odległości ok. 200 - 300 m na wschód od niej. Inwestorem dróg S1 i S69 jest katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
O tym, że trudno dojechać z Bielska-Białej do Krakowa, nikogo nie trzeba przekonywać. Od lat miasta leżące na tej trasie domagają się budowy obwodnic. Prace studialne związane z budową obwodnic rozpoczęto już w 1999 roku. W wyniku tych prac i oczekiwań miast, powstał zamysł budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla tej drogi, ogłosił krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Koszt budowy nowej drogi o długości 70 km szacowany jest na ok. 2,5 mld zł. Ma ona mieć ok. 70 km długości i będzie dwujezdniową drogą klasy GP (główna przyspieszona); każda z jezdni będzie miała po dwa pasy ruchu. Dostępność do drogi będzie ograniczona, a to oznacza, że wjechać na nią i zjechać z niej będzie można tylko na węzłach. Wokół drogi powstanie sieć dróg dojazdowych służących ruchowi lokalnemu. W ciągu BDI powstaną obwodnice, które wyprowadzą ruch tranzytowy z miast leżących wzdłuż jej trasy. Beskidzka Droga Integracyjna stanie się ważną osią łączącą drogę ekspresową S7 (węzeł Głogoczów) z drogą ekspresową S1 (węzeł Suchy Potok). Dzięki temu połączeniu sieć dróg krajowych w Polsce zostanie powiązana z siecią autostrad w Czechach i Słowacji, co znacznie ułatwi dojazd na południe Europy. Cały proces przygotowania inwestycji zostanie znacznie skrócony (w Europie Zachodniej przygotowanie inwestycji do momentu rozpoczęcia budowy trwa 7 lat). Obecnie projektanci opracowali kilka możliwych wariantów przebiegu drogi w otoczeniu każdej z miejscowości leżących na jej trasie. W miejscowościach tych zorganizowali dyżury i spotkania z mieszkańcami. Każdy ma możliwość zapoznania się z projektem i wniesienia swoich uwag i zastrzeżeń, a autorzy projektu mają obowiązek ich przeanalizowania i uwzględnienia w dalszych pracach. Przyjęty harmonogram zakłada, że już w 2011 roku może być wydane pozwolenie na budowę, a sama budowa mogłaby być realizowana w latach 2012 – 2014. Na pozyskanym od projektantów rysunku zaznaczono dwa możliwe przebiegi tej drogi w obrębie naszej dzielnicy. Jedna z możliwych tras przebiega zgodnie z planem zagospodarowania naszego miasta i Gminy Kozy – a więc najpierw w kierunku wschodnim, przecina ulicę Saską, a następnie skręca w lewo w kierunku północno-wschodnim i przecina ulicę Krzemionki. Drugi z możliwych przebiegów zaproponowano równolegle do ulicy Witosa w kierunku wschodnim, a po przecięciu toru kolejowego dalej w kierunku Krakowa w pobliżu gór.
Warto dodać, że Minister Infrastruktury chciałby, aby drogę tę wpisano na listę najważniejszych dróg w Europie (tzw. TEN-T, czyli transeuropejskie sieci transportowe). Zabieg ten zapewniłby dodatkowe źródło finansowania budowy z funduszy europejskich. Gdyby jednak tak się stało, to oznaczałoby to, że na liście tej nie znalazłaby się droga DK7 Kraków – Chyżne, a ruch zamiast tamtą trasa byłby prowadzony w kierunku Słowacji poprzez Beskidzką Drogę Integracyjną i drogę S69 do Zwardonia – czyli poprzez naszą dzielnicę.

Do pobrania:

http://www.halcnow.pl/temp_kat/wezel_ilustracja_1.pdf - (1MB)