Nauczycielom i wychowawcom życzymy samych sukcesów w ich trudnej pracy.