Miejski Zarząd Dróg, nie czekając na przyjęcie przez Radę Miejską uchwały budżetowej na rok 2018, ogłosił przetarg na budowę ulicy Nowohałcnowskiej. Według planu budżetu, w roku 2018 jest do przerobienia 6 mln złotych, zaś w prognozie finansowej przewidziano na rok 2019 - 12 mln, a na rok 2020 - 6 mln zł. Tym samym miasto przewiduje przyspieszenie ukończenia inwestycji w porównaniu do poprzednich planów. Zakres robót jest dość duży - oprócz budowy ul. Nowohałcnowskiej trzeba przebudować kilkaset metrów ul. Hałcnowskiej, przebudować ulicę Braterską i kilka okolicznych, zbudować drogę dojazdową do kilku budynków, przebudować potoki, zbudować kanalizację deszczową i przebudować kanalizację na Hałcnowskiej, zbudować i przebudować oświetlenie itd. itp. To przedsięwzięcie dość skomplikowane logistycznie i realizowane będzie etapowo. Projekt zmian organizacji ruchu na czas budowy przewiduje 5 etapów w obszarze działania MZD i 2 etapy w obszarze działania GDDKiA.

 

Zapraszam do dyskusji na naszym forum, gdzie pojawiać się będą kolejne informacje i relacje z budowy:  KLIKNIJ