1

Spotkanie noworoczne członków i sympatyków stowarzyszenia

I

2

Współpraca z akcją katolicką przy organizacji konkursu kolęd i pastorałek

I

3

Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze

III

4

Współorganizacja kiermaszu wielkanocnego

IV

5

Objęcie opieką P. Urszuli Sablik i użyczenie jej konta stowarzyszenia

I – XII

6

Działalność koła szachowego

I – XII

7

Organizacja konkursów szachowych:

- o puchar prezesa stowarzyszenia

- dla dzieci i młodzieży

VI

IX

8

Prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia oraz administrowanie Hałcnowskiej strony internetowej

I - XII

9

Wielkanocne jajeczko członków i sympatyków stowarzyszenia

IV

10

Wycieczka członków stowarzyszenia

IX

11

Organizacja elem. wypoczynku letniego dla Hałcnowskich dzieci, emerytów i rencistów   oraz osób niepełnosprawnych

VI - IX

12

Spotkanie integracyjne członków i sympatyków stowarzyszenia – pieczenie ziemniaka

IX - X

13

Organizacja konkursów wiedzy o Hałcnowie, Bielsku – Białej i beskidach dla uczniów sp 28 i g 6

VI

14

Prowadzenie kroniki stowarzyszenia

I - XII

15

Całoroczna współpraca z:

- domem kultury

- placówkami oświatowymi

- kołem nr 7 emerytów i rencistów

- parafią, grupami parafialnymi

- radą osiedla „Hałcnów”

- osp hałcnów

- psks „beskidy”

- kołem honorowych dawców krwi

 

I - XII

16

Współpraca z parafialnym miesięcznikiem społeczno - religijnym „W moim kościele”

I - XII

17

Pozyskiwanie środków z 1 % na rzecz hałcnowskich placówek oświatowych

I-IV

18

Modernizacja strony www.halcnow.pl

 

19

Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi w tym przede wszystkim z hałcnowianami

-Wojciechem Kominiakiem – autorem książki „Hałcnów od a do z”

- dr. Grzegorzem Wnętrzakiem – historykiem i pracownikiem muzeum w bielsku-białej

- Anitą Zzymańską – dziennikarką i designerem

- Andrzejem Rojkiem – fotografikiem i kronikarzem

- Władysławem Mirotą – historykiem hałcnowa

I - XII