W piątek 13 marca 2020 r. otwarto oferty na budowę ostatniego z odcinków drogi S1: Dankowice - Suchy Potok (B-B Hałcnów) o długości 12 km - wraz z węzłem Suchy Potok. Większość ofert mieści się w budżecie GDDKiA, która planuje podpisanie umowy z wykonawcą w połowie bieżącego roku. Prace budowlane planowane są na lata 2021 - 2023. Złożono 9 ofert, z czego 8 nie przekracza budżetu przewidzianego przez inwestora. GDDKiA planuje podpisanie umowy z wybranym wykonawcą w połowie bieżącego roku, a realizację zadania w latach 2021 - 2023. W ramach tej inwestycji miasto planuje budowę tzw. obwodnicy centrum Hałcnowa.