Informujemy, że od 07 do 28 stycznia, w Biurze Rozwoju Miasta (plac Ratuszowy 6) został wyłożony do publicznego wglądu projekt najnowszego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej. Pliki pdf Studium można znaleźć na stronie internetowej Biura Rozwoju Miasta: 

http://www.biurorozwojumiasta.b-biala.pl/index.php/wylozenia-projektow-planow-do-publicznego-wgladu/377?fbclid=IwAR0Ev3hzjiaitdB7tjTgzLPAAIYILOCIHpI0PP1fhhNLZcHH-ex6kbbO7u8