Po wielu staraniach udało się przekształcić hałcnowską filię urzędu pocztowego w pełnoprawny Urząd Pocztowy Bielsko-Biała 12.

W poniedziałek 1 kwietnia nastąpiło otwarcie tego Urzędu. Od razu też zmieniły się godziny, w jakich placówka jest czynna.