W sobotę 10 lutego 2018 r. odbyło się kolejne Walne Zebranie hałcnowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Byliśmy świadkami ślubowania nowych druhów, wysłuchaliśmy sprawozdania z bogatej działalności naszych strażaków w roku 2017 i zapoznaliśmy się z planami na rok 2018. Wszystkim Ochotnikom należne jest gorące podziękowanie za poświęcenie i służbę, a ich rodzinom za wyrozumiałość i wsparcie, kiedy poświęcają wolny czas dla ratowania życia i mienia w zgodzie z hasłem "Bogu na chwałę - ludziom na ratunek".