Po kilku miesiącach budowy, przerywanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w poniedziałek 27 listopada 2017 r. uroczyście otwarto boisko wielofunkcyjne przy budynku Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Witosa. Po okolicznościowej akademii, otwarcia dokonał Prezydent Miasta Jacek Krywult, w towarzystwie zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej Przemysława Drabka, radnych miejskich i dzielnicowych działaczy oraz dyrekcji i społeczności szkolnej.

Boisko ma wymiary 36,25x24 m i poliuretanową nawierzchnię. Otoczony jest piłkochwytami z dwoma furtkami wejściowymi. Nieopodal boiska wybudowana została skocznia do skoku w dal. Przebudowano też sieć elektroenergetyczną i teletechniczną.

Obiekt powstał w ramach programu pn. "Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej". To już drugie już boisko w naszej dzielnicy. Pierwsze powstało przy budynku SP 28 na ul. Wyzwolenia.

FOTO: fotoman