Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła stronę internetową, na której informuje o postępach w pracach związanych z budową drogi ekspresowej S1. Dowiadujemy się z niej, że budowana droga została podzielona na trzy odcinki. Odcinek III to właśnie ten, który przebiegał będzie przez Hałcnów. Aktualnie trwają prace projektowe, prowadzone są badania geologiczne i ustalane granice inwestycji. Miejski Zarząd Dróg otrzymał do wstępnych uzgodnień początkową koncepcję rozwiązań. Nawiązuje ona do wcześniejszych wariantów opracowanych na potrzeby wydania tzw. decyzji środowiskowej. Już wkrótce zapadną ostateczne decyzje, które budynki, kolidujące z inwestycją, będą musiały zostać zburzone. Równolegle do projektowania przez GDDKiA drogi S1, trwa projektowanie obwodnicy centrum Hałcnowa. Projektant, na zlecenie MZD, ma za zadanie obwodnicę zaprojektować tak, że nawiązywać będzie do rozwiązań projektowanych przez GDDKiA, a przy tym rozwiązać kwestię skrzyżowania z ulicą Księży Las - w tym problemy ruchu pieszego i rowerowego.

Link do strony GDDKiA:  https://s1-myslowice-bielsko.pl