Na wczorajszym zebraniu AQUA przekazała najważniejsze informacje na temat inwestycji:
- zadanie dofinansowane jest z funduszy europejskich
- obejmuje budowę 29 km sieci kanalizacyjnej (w tym 26 km w Hałcnowie), przebudowę16 km sieci wodociągowej
- budowę 5 przepompowni i przebudowę 2 przepompowni
- modernizację oczyszczalni w Komorowicach
Termin ukończenia: pierwsza połowa 2020 r.
Koszt: 36,8 mln zł brutto, dofinansowanie z Funduszu Spójności: 18,1 mln zł.
Więcej szczegółów znajduje się w prezentacji, która została zamieszczona na naszym forum:  TU KLIKNIJ