Zebranie Sprawozdawcze RO Hałcnów 7 marca 2018 r.

Bielsko-Biała, 21.02.2018 r.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OSIEDLA „HAŁCNÓW” W ROKU 2017

 

Rada Osiedla Hałcnów kadencji 2015 – 2019 została wybrana w wyniku wyborów bezpośrednich, które odbyły się 10 maja 2015 roku. W 2017 roku Rada Osiedla realizowała zamierzenia i najważniejsze kierunki swej działalności przyjęte na 2017 rok t.j.:

 1. prowadzenie działalności informacyjnej skierowanej do mieszkańców,

 2. stały kontakt z mieszkańcami osiedla oraz reagowanie na propozycje, postulaty i interwencje zgłaszane przez mieszkańców osiedla,

 3. poprawa i rozwój infrastruktury w naszym osiedlu,

 4. bezpieczeństwo w ruchu drogowym i bezpieczeństwo publiczne,

 5. organizacja i wspieranie organizacji imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców Hałcnowa, oraz współpraca z instytucjami miejskimi, instytucjami, placówkami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w Hałcnowie.

Bieżącymi pracami Rady Osiedla Hałcnów kierował Zarząd Osiedla w składzie: Anita Szymańska – przewodnicząca Szymon Okamfer – wiceprzewodniczący Krystyna Stanclik – skarbnik Monika Stanclik – sekretarz

 

1. Działalność informacyjna

Przewodnicząca ROH prowadziła akcję informacyjną prac Rady Osiedla zarówno w parafialnym miesięczniku „W moim Kościele” a także w „Informatorze Rady Osiedla Hałcnów”. Na Facebooku została założona strona Rady Osiedla Hałcnów, służąca informowaniu o bieżących działaniach Rady. Strona jest administrowana przez przewodniczącą Rady Osiedla oraz Wiceprzewodniczącego – Szymona Okamfera.

 

2. Stały kontakt z mieszkańcami osiedla

Zgodnie ze Statutem Osiedla Hałcnów członkowie Rady spotykali się na comiesięcznych posiedzeniach oraz pełnili dyżury, w czasie których mieszkańcy osiedla mogli zgłaszać problemy, bolączki i propozycje działań. Wśród zgłaszanych interwencji dominowały problemy drogowe. Propozycje do planu pracy Rady zgłaszane były również drogą mailową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz za pośrednictwem strony internetowej www.halcnow.pl. Posiedzenia Rady Osiedla uzupełnione były spotkaniami Zarządu Osiedla, który spotykał się dodatkowo w miarę potrzeb. W 2017 roku podjęto 3 Uchwały Rady Osiedla i 0 uchwał Zarządu Rady Osiedla. Członkowie Zarządu Osiedla uczestniczyli także w szeregu spotkań organizowanych przez Urząd Miejski, Kolegium Przewodniczących Rad Osiedli lub inne Rady Osiedli. Na szczególną uwagę zasługuje Kolegium Rad Osiedli na którym omawiana była tematyka związana z realnymi problemami funkcjonowania Rad Osiedli, w tym związana z komunikacją pomiędzy Urzędem Miejskim a Radami Osiedli oraz wnioskiem o przesunięciem większych środków na remonty dróg i chodników do dyspozycji Rad Osiedli. W zebraniach Rady Osiedla uczestniczyli mieszkańcy oraz pan Radny Bronisław Szafarczyk. W trakcie ubiegłorocznej działalności zorganizowano następujące spotkania:

 • 10 comiesięcznych zebrań Rady Osiedla

 • 26 stycznia 2017 r. odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Hałcnowa i Radę Osiedla Hałcnów z Panem Prezydentem Jackiem Krywultem, naczelnikami wydziałów Urzędu Miejskiego, przedstawicielami jednostek samorządowych, radnymi, przedstawicielami organizacji i placówek dydaktycznych działających na terenie Hałcnowa.

 • Na lutowym zebraniu Rada Osiedla tradycyjnie przyznała Hałcnowskie Anioły, które zostały wręczone podczas Zebrania Sprawozdawczego dnia 23 marca 2017 roku. Uhonorowane zostały osoby, które w szczególny sposób działają w naszej hałcnowskiej społeczności. Wyróżnieni w ten sposób zostali: pani Jadwiga Handzlik, pani Aleksandra Kubiczek oraz pan Daniel Stanclik

 • 23 marca odbyło się coroczne Zebranie Sprawozdawcze z mieszkańcami, w obecności przedstawicieli władz miasta, jednostek samorządowych oraz radnych.

 • 24 listopada odbyło się spotkanie z mieszkańcami dotyczące planowanej budowy kanalizacji sanitarnej oraz planowanych zmian w organizacji ruchu na ulicy Architektów i przyległych. Spotkanie zorganizowano, wraz z panem Radnym Bronisławem Szafarczykiem. Na spotkaniu obecna była firma Aqua.

 • 10 Listopada wraz z hałcnowskim kołem Emerytów i Rencistów oraz PSK-S „Beskidy” zorganizowana została Wieczornica – wieczór pieśni polskich i patriotycznych.

 • 11 Listopada zorganizowane zostały uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości – z przemarszem od jednostki OSP, złożeniem kwiatów pod tablicą Józefa Braka, uroczystą Mszą Świętą oraz akademią w Domu Kultury. Uroczystości zorganizowano przy współpracy z hałcnowską jednostką OSP, parafią, Domem Kultury, Akcją Katolicką, Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Hałcnowa, SP nr 28, P-SKS „Beskidy” oraz Przedszkolem nr 43.

 • W 2017 roku, co kwartał, Rada Osiedla wydawała Informator Rady Osiedla – bezpłatny biuletyn dla mieszkańców Hałcnowa, w którym zawarte były najważniejsze informacje dotyczące naszej dzielnicy w zakresie infrastruktury drogowej, zmiany planów miejscowych, bieżących wydarzeń.

 

3. Poprawa i rozwój infrastruktury w naszym osiedlu

Jesienią 2017 roku Rada Osiedla skierowała do Rady Miejskiej pismo, wskazujące 5 najważniejszych naszym zdaniem inwestycji potrzebnych w Hałcnowie.

 1. Budowa ulicy tzw. „Nowohałcnowskiej” (KDZ-1)

 2. Budowa chodnika przy ul. Krzemionki wraz z przebudową skrzyżowania ul. Krzemionki i Wyzwolenia

 3. Budowa przedszkola

 4. Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego – kompleks sportowy wraz z zapleczem, zawierający: boisko pełnowymiarowe wielofunkcyjne, boisko do siatkówki, basen, siłownię, pomieszczenia wielofunkcyjne, kawiarenkę.

 5. Budowa obwodnicy centrum Hałcnowa.

Jak nam już dziś wiadomo, część z nich jest przewidziana do realizacji. Warto zaznaczyć, że większość z powyższych tematów była podejmowana wspólnie z panem radnym Bronisławem Szafarczykiem.

 

Szczególną tematyką w naszej dzielnicy są sprawy drogowe. Rada Osiedla wraz z panem radnym Bronisławem Szafarczykiem regularnie spotykała się z przedstawicielami Miejskiego Zarządu Dróg, zarówno w sprawach bieżących napraw jak i większych tematów drogowych. Były to:

 • Budowa kolejnych chodników:

Chodnik przy końcowym odcinku ulicy Wyzwolenia, od ul. Okręgowej do granicy miasta – w trakcie realizacji, planowane zakończenie robót: czerwiec 2018 rok

Chodnik przy ul. Wyzwolenia od ronda w kierunku kopca – jest przygotowywana dokumentacja projektowa, planowane rozpoczęcie robót: 2018 rok

Chodnik przy ul. Krzemionki – w wyniku naszych wniosków, MZD opracuje koncepcję projektową z oszacowaniem zakresu prac i kosztów inwestycji.

Pozostaje kwestia kolejnych, potrzebnych odcinków chodników, zgłaszanych przez mieszkańców: po południowej stronie ulicy Wyzwolenia od szkoły nr 28 do ul. Krzemionki oraz po południowej stronie ul. Hałcnowskiej od Komorowic do ronda w Hałcnowie.

 • Przebudowa skrzyżowania ulic Wyzwolenia – Witosa – wykonane zostały progi zwalniające na ul. Witosa, w przygotowaniu jest dokumentacja przebudowy skrzyżowania z przewidywanym czasem realizacji po zakończeniu przebudowy ul. Krakowskiej.

 • Budowa ul. Nowohałcnowskiej (czyli tzw. KDZ1) – w grudniu 2017 roku Urząd Miejski oficjalnie potwierdził budowę ul. Nowohałcnowskiej. Rozpoczęcie robót planowane jest od 2018 roku w ciągu około 3 lat.

 • Naprawy i remonty bieżące, zgłoszone w wyniku wiosennego oraz jesiennego objazdu dróg oraz telefonicznie i pisemnie:

ul. Janowicka – remont po wykonaniu nakładki - wykonano

ul. Janowicka - ściek przy nr 130 do wyczyszczenia - zrealizowano

ul. Pod Kasztanem - czyszczenie rowów i odprowadzenie wody - ul. Pod Kasztanem do ul. Walecznych - zrealizowano

ul. 13 Zakrętów końcowy odcinek i ul. Macierzanki – dziury do naprawy – wykonano remont cząstkowy

ul. Pod Dębem – do naprawy dziury i rozjechana skarpa – uzupełniono kruszywem

ul. 13 Zakrętów – dziura do zabezpieczenia – wykonano remont cząstkowy

ul. Oksywska – dziury do naprawy – wykonano remont cząstkowy

ul. Odysei – brak odwodnienia – uzupełniono punktowo

ul. 13 Zakrętów na wlocie – dziury do naprawy – wykonano remont cząstkowy

ul. Elektryków – dziury do naprawy – wykonano remont cząstkowy

ul. Żywa – do remontu – wykonano remont cząstkowy, kolejne naprawy planowane w 2018 roku

ul. Wyzwolenia – chodnik do naprawy – wykonano likwidację wybojów

ul. Kolonia – dziury do naprawy – wykonano remont cząstkowy

ul. S.M. Szewczyk – górny odcinek przy DK – do remontu – zrealizowano nakładkę bitumiczną oraz poprawiono pobocza

ul. Nowy Świat – zapadnięte wpusty studzienek – zlikwidowano wyboje przy dwóch wpustach

ul. Taternicza Jowisza – do naprawy – wykonano remont cząstkowy

ul. Zagrody – pobocza do naprawy – część poboczy naprawiono

ul. Brzechwy – do naprawy dziury – wykonano remont cząstkowy

ul. Zalotników – wjazd do poprawy – uzupełniono kruszywem

ul. Suchy Potok – lustro przy posesji nr 19 – teren prywatny

ul. Architektów Rodzinna – odwodnienie, odtworzenie rowu – zrealizowano

ul. Zagrody – odprowadzenie wody za osiedlem domów – wykonano rów

ul. Witosa – progi – zrealizowano

ul. Wyzwolenia – wyciek wody przy cmentarzu – zlikwidowano

ul. Wyzwolenia – dziury przy sklepie naprzeciw Kościoła – wykonano remont cząstkowy

ul. Kryształowa – do remontu pobocza, przy progach gromadzi się woda – uzupełniono kruszywem, do poprawy wiosną 2018 r.

ul. Kryształowa – do odnowienia oznakowanie poziome progów – do realizacji wiosną 2018 r.

ul. Bobka – do remontu – wykonano remont cząstkowy

ul. Suchy Potok – remont mostka – zrealizowano

ul. Suchy Potok – odwodnienie ulicy – zrealizowano częściowo

 

Do realizacji pozostają następujące prace:

ul. Rodzinna – rozjechana, do remontu, rów do pogłębienia, dziury do zasypania – przewidziane do realizacji wiosną 2018 r

ul. Janowicka – osuwisko przy ul. S.M. Szewczyk – działania wymagają większych nakładów inwestycyjnych

ul. Wyzwolenia za sklepem „Kosmos” – dziury do naprawy – wyboje uzupełniono kruszywem, remont w pasie drogi planowany jest wiosną 2018 r.

ul. Księży Las – osunięta skarpa w rowie do naprawy – przewidziane do realizacji wiosną 2018 r

ul. Marglowa – dziury do naprawy – przewidziane do realizacji wiosną 2018 r

ul. Wyzwolenia przy nr 341 – dziury do naprawy

ul. Romantyczna – do naprawy

ul. Leszka Czarnego – zapadnięta studzienka – przewidziano do realizacji wiosną 2018 roku

ul. Sucharskiego – zapadnięte studzienki – naprawiono jedną studzienkę, pozostałe do realizacji

ul. Romantyczna – do remontu – nie wykonano, droga częściowo przebiega po gruntach prywatnych

ul. Wyzwolenia / parking przy DK – urwany słupek, uporządkowanie wjazd / wyjazd na mały parking, ewentualne przedłużenie krawężnika, uporządkowanie po robotach firmy Aqua – wystąpiono do Aqua o naprawę zieleni po robotach, zmiana przebiegu wysepki wymaga większych nakładów inwestycyjnych

ul. Wyzwolenia / Pętla – przełomy i dziury do naprawy – nie wykonano

ul. Suchy Potok – odwodnienie ulicy w górnej części – nie wykonano

Montaż progów:

 • Ul. Odysei – o progi wnioskowali do Urzędu Miasta mieszkańcy ul. Odysei. Rada Osiedla zwróciła do MZD uwagę na fakt, że w przedmiotowej ulicy planowana jest budowa kanalizacji, w związku z tym budowa progów w chwili obecnej kolidowałaby z pracami ziemnymi

 • Ul. Architektów i przyległe – Urząd Miejski przekazał do Rady Osiedla projekt zmian w organizacji ruchu na ul. Architektów i przyległych. Ze względu na szeroki zakres proponowanych zmian, zorganizowano spotkanie z mieszkańcami. Sformułowano na nim następujące wniosek: Część mieszkańców negatywnie odnosi się do projektu usytuowania dodatkowych progów, część mieszkańców pozytywnie, jednak nie ma jednoznacznej opinii. W związku z tym mieszkańcy wnioskują o poszerzenie dróg, utwardzenie pobocza i wybudowanie zatoczek tzw. mijanek. Mieszkańcy stoją na stanowisku, że problemy ruchu tranzytowego na przedmiotowym terenie rozwiąże wybudowanie ulicy KDZ-1, czyli tzw. Nowohałcnowskiej” a tym samym inwestycja powinna być przeprowadzona jak najszybciej. Ponadto przekazaliśmy szereg zapytań i zastrzeżeń dotyczących samego projektu. W spotkaniu nie uczestniczyli – pomimo zaproszenia – przedstawiciele Urzędu Miejskiego.

Ponadto zgłoszono jako wymagające realizacji następujące prace:

 • Remont wnętrza budynku przy ul. Wyzwolenia 293 – Rada Osiedla wnioskowała o wykonanie gruntownego remontu klatki schodowej we wskazanym budynku, w którym znajduje się siedziba Rady, Poczta oraz przygotowywana Izba Historyczna. W wyniku kilkukrotnych inspekcji ZGM z przedstawicielem Rady Osiedla ustalono, że remont klatki schodowej jest niezbędny i może być przeprowadzony w 2018 roku w miarę posiadanych środków finansowych.

 • Remont i uzupełnienie urządzeń zabawowych na Placu Zabaw u zbiegu ulic Wyzwolenia i Księży Las. Wykonano remont i odnowienie urządzeń, ponadto w 2018 roku planowane jest uzupełnienie Placu Zabaw kilkoma nowymi urządzeniami zabawowymi.

4. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i bezpieczeństwo publiczne

 • Wielokrotnie zwracaliśmy – na comiesięcznych spotkaniach oraz pisemnie - Straży Miejskiej oraz Policji uwagę na bardzo niebezpieczne sytuacje i nieprawidłowe zachowanie kierowców, do których dochodzi w rejonie Szkoły Podstawowej nr 28 (ul. Sucharskiego i zatrzymywanie się rodziców na zakazie), ul. Nowy Świat (parkowanie na chodniku i utrudniony przejazd) oraz na parkingu przy Domu Kultury (tarasowanie wjazdu na mniejszy parking, zwłaszcza w czasie niedzielnych mszy). Zwracaliśmy też uwagę na przekraczanie prędkości na takich ulicach, jak Wyzwolenia, Hałcnowska, Janowicka, Krzemionki i Witosa. Ponadto wskazaliśmy jako miejsca niebezpieczne: okolice mostku za sklepem Kosmos, przejście ul. Księży Las pod drogą ekspresową, końcowy przystanek linii 31. Wnioskowaliśmy ponownie o montaż kamery monitoringu miejskiego w okolicy parkingu przy Domu Kultury. Na skutek naszych wniosków, Policja oraz Straż Miejska podjęły szczególne zadania patrolowe we wskazanych miejscach, monitoring natomiast jest przewidziany do realizacji w Hałcnowie po zakończeniu budowy kanalizacji ITS, realizowanej przez Miejski Zarząd Dóg.

 

5. Organizacja, współorganizacja wydarzeń oraz współpraca z jednostkami i instytucjami

Rada Osiedla uczestniczyła także w następujących wydarzeniach:
 
 • Uroczystości Dnia Strażaka
 • Finał konkursu „Katyń – ocalić od zapomnienia”
 • Uroczystości 110-lecia Szkoły Podstawowej nr 28 w Hałcnowie
 • Otwarcie boiska sportowego przy szkole przy ulicy Witosa.
 • Wieczornica Patriotyczna – wieczór pieśni patriotycznych, zorganizowany z hałcnowskimi emerytami i Domem Kultury w Hałcnowie
 • 11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości.
 • Talizman Sukcesu – Międzynarodowe Jesienne Spotkanie Artystyczne zorganizowane przez Dom Kultury w Hałcnowie.
 • Dzień Seniora – zorganizowany przez koło hałcnowskich Emerytów i Rencistów.
 
Rada Osiedla Hałcnów współpracowała z następującymi organizacjami i placówkami z naszej dzielnicy:
 
 • Parafialno-Szkolnym Klubem Sportowym „BESKIDY”,
 • Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Hałcnowa
 • OSP w Hałcnowie
 • Parafią w Hałcnowie
 • Szkołą Podstawową nr 28 w Bielsku-Białej
 • Gimnazjum nr 6 w Bielsku-Białej
 • Przedszkolem nr 43
 • Hałcnowskim kołem Emerytów i Rencistów
 • Domem Kultury w Hałcnowie
 • Akcją Katolicką
 • a także z radnymi z naszej dzielnicy: Panem Przemysławem Drabkiem, panem Bronisławem Szafarczykiem i panem Karolem Markowskim.
 
Rada Osiedla dysponowała skromnymi środkami finansowymi w wysokości 8 tys. zł. przekazanymi z budżetu Miasta Bielska-Białej, które przeznaczyła na wsparcie działań statutowych:
 • Szkoła Podstawowa nr 28 - Organizacja Imprezy Mikołajkowej

 • Przedszkole nr 43 – Organizacja Dnia Dziecka

 • Gimnazjum nr 6 – Konkurs Katyń – ocalić od zapomnienia

 • Dom Kultury - Festiwal Kultury Przedszkolnej, Międzynarodowe Spotkania artystyczne „Talizman sukcesu” – rezygnacja DK, przesunięcie środków na Otwarte spotkanie hałcnowskich seniorów

 • Nagrody w konkursie „Hałcnowski Anioł”

 • Organizacja święta 11 Listopada

 • Organizacja Wieczornicy Patriotycznej

 • Seniorzy / Dom Kultury – Otwarte spotkanie hałcnowskich seniorów

 • Akcja Katolicka / Dom Kultury – Nagrody w przeglądzie pieśni patriotycznej

 • PSKS Beskidy – Hałcnowskie Dni Sportu Wiosna i Jesień

 • Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Hałcnowa – nagrody w Turnieju Szachowym

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Hałcnowie – dofinansowanie zakupu sprzętu

 • Rada Osiedla – Druk Informatora

 • Rada Osiedla – Potrzeby Rad Osiedla (środki spożywcze, środki czyst., art. papiernicze).

Przez cały rok Rada Osiedla współpracowała z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej i jego wydziałami, Biurem Rady Miejskiej, wymienionymi wcześniej instytucjami, organizacjami i placówkami oraz radnymi. Wszystkim gorąco dziękujemy za współpracę.
 
Pod koniec 2017 roku Rada Osiedla wytyczyła kierunki pracy na 2018 rok:
 • Wsłuchiwanie się w potrzeby, wnioski i pomysły mieszkańców, reprezentowanie interesu mieszkańców na zewnątrz, opiniowanie projektów dotyczących naszej dzielnicy.
 • Kontynuowanie polityki informacyjnej
 • Kontynuowanie działań zmierzających do poprawy infrastruktury drogowej, chodnikowej a także sportowo-rekreacyjnej.
 • Kontynuowanie współorganizacji i uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, sportowych i religijnych na terenie naszej dzielnicy.
 • Współpraca z organizacjami, placówkami, radnymi oraz instytucjami miejskimi.
 
	Szymon Okamfer						Anita Szymańska
	   Wiceprzewodniczący RO			 	Przewodnicząca Rady Osiedla

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bielsko – Biała, 21.02.2018 r.

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY OSIEDLA „HAŁCNÓW”

ZA ROK 2017

 

Rada Osiedla „Hałcnów” dysponowała w 2017 r. środkami finansowymi w wysokości 8 000 zł, pochodzącymi z budżetu Miasta Bielska – Białej.

Przeznaczenie tych środków zostało określone w Uchwale nr 1/2016 RO „Hałcnów” podejmującej Plan wydatków Rady Osiedla 2017 r. (załącznik nr 1)

Środki te zostały wykorzystane przez wsparte przez Radę Osiedla instytucje i placówki na organizację imprez kulturalnych i sportowych oraz otwartych spotkań mieszkańców Hałcnowa. Wykorzystano je zgodnie z planem wydatków:1. 801- 80101- § 4300 (Miejski Zarząd Oświaty)

Szkoła Podstawowa nr 28 - Organizacja Imprezy Mikołajkowej....................................................................700,00 zł

2. 801-80104- § 4240 (Miejski Zarząd Oświaty)

Przedszkole nr 43 - Organizacja Dnia Dziecka................................................................................................599,99

3. 801- 80110- § 4190 (Miejski Zarząd Oświaty)

Gimnazjum nr 6 - Nagrody w konkursie historycznym „Katyń - ocalić od zapomnienia...............................600,00 zł

4. 921- 92109 (Miejski Dom Kultury)

a) Otwarte spotkanie hałcnowskich seniorów § 4300 usługa cateringowa …...............................................797,82

b) Akcja Katolicka – Przegląd Pieśni Patriotycznej § 4190 nagrody............................................................ 290,00 zł

c) Nagrody w konkursie „Hałcnowski Anioł” § 4190 zakup nagród …........................................................300,00 zł

d) Organizacja święta 11 Listopada – § 4300 druk plakatów i zaproszeń, § 4210 zakup chorągiewek.....199,63

e) Organizacja Wieczornicy Patriotycznej § 4210 ….......................................................................................100,00 zł

                                                                                                                                     Razem:.......................1.687,45 zł

5. 926-92605- § 4190 (Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki )

Parafialno-Szkolny KS „Beskidy” Hałcnowskie Dni Sportu „Wiosna 2017” i „Jesień 2017” – nagrody ...1.000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Hałcnowa – Turniej Szachowy – nagrody.............................................. 500,00 zł

                                                                                                                                    Razem:.......................1.500,00 zł

6. 754-75412 - § 2820 (Wydział Zarządzania Kryzysowego)

Ochotnicza Straż Pożarna w Hałcnowie – dofinansowanie zakupu sprzętu.................................................1.500,00 zł

7. 750- 75075- § 4300 (Wydział Promocji)

Druk Informatora Rady Osiedla – kwartalnik (4 wydania, 8 stron, kolor: czarny)..........................................738,00 zł

8. 750- 75022- § 4210 (Biuro Rady Miejskiej)

Artykuły na potrzeby RO - środki czystości, artykuły papiernicze..................................................................349,24 zł

9. 750- 75022- § 4220 (Biuro Rady Miejskiej)

Artykuły na potrzeby RO- artykuły spożywcze...............................................................................................341,40

                                                                                                                                                         ------------------------

                                                                                                                                  Razem: .........................8.016,08 złKwota nadwyżki 16,08 zł pochodzi ze środków Wydziału Promocji Miasta na druk Informatora.Potwierdzeniem wydatków są oświadczenia podmiotów wykorzystujących środki oraz kserokopie faktur (zał. nr 2).

 

Skarbnik Krystyna Stanclik

Bielsko-Biała, 21.02.2018