W środę 10 stycznia 2018 r. otwarto w MZD oferty przetargowe na budowę ulicy KDZ-1, czyli ulicy Nowohałcnowskiej (wraz z przyległym układem komunikacyjnym). Inwestor przeznaczył ok. 17,7 mln zł na realizację zadania, które ma zostać zrealizowane w 660 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca ma udzielić gwarancji jakości swoich robót na 96 miesięcy. W przetargu uczestniczyły cztery firmy wykonawcze:
1. Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Wrocław) - oferta na ok. 13,5 mln zł brutto.
2. Alpine Bau Czechy (Żywiec) - oferta na ok. 17,4 mln zł brutto
3. Eurovia Polska SA (Bielany Wrocławskie, Kobierzyce) - oferta na ok. 14,6 mln zł brutto
4. PW Radex Sp. z o.o. (Bielsko-Biała) - oferta na ok. 12,36 zł brutto.
Teraz nastąpi sprawdzanie poprawności złożonych ofert, a jeżeli wszystko będzie poprawne i nie zostaną złożone jakieś protesty, to podpisanie umowy z wykonawcą robót powinno nastąpić najdalej w drugiej połowie lutego.