PROTOKÓŁ

ze spotkania Rady Osiedla Hałcnów z mieszkańcami

- konsultacje społeczne dotyczące Studicum zagospodarowania przestrzennego Bielska- Białej ze szczególnym uwzględnieniem Hałcnowa.

w dniu 30 stycznia 2019r.

 

Spotkanie  rozpoczęło się o godz. 17.oo, uczestniczyło w nim ok. 70 mieszkańców- listy obecności w załączeniu.

 Porządek spotkania:

 1. Przywitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku spotkania.
 3. Temat- Studium zagospodarowania przestrzennego Bielska- Białej ze szczególnym uwzględnieniem Hałcnowa.
 4. Uwagi i pytania mieszkańców.
 5. Zakończenie spotkania.

 

Przebieg spotkania:

Ad.1.

Przewodnicząca RO p. Anita Szymańska przywitała wszystkich na spotkaniu , podziękowała za tak liczne przybycie mieszkańców.

Na spotkanie przybyli goście:

- Zastępca Prezydenta  Miasta Bielska- Białej- p. Przemysław Kamiński

- Dyrektor Biura Rozwoju Miasta- p. Grzegorz Gleindek

- Specjalista ds. komunikacji w Biurze Rozwoju Miasta- p. Janusz Książek

- Projektant- p. Elżbieta Węgrzyn

- Radny Rady Miejskiej Bielska- Białej- p. Bronisław Szafarczyk

- Radna Rady Miejskiej Bielska- Białej- p. Urszula Szabla

- Radny Rady Miejskiej Bielska- Białej- p. Janusz Buzek

- Radny Rady Miejskiej Bielska- Białej- p. Tomasz Wawak.

Ad.2.

Przewodnicząca RO przedstawiła porządek spotkania.

Ad.3, 4.

 1. Anita Szymańska poprosiła, aby przedstawiciele Biura Rozwoju Miasta najpierw zaprezentowali najważniejsze założenia Studium dla Hałcnowa, a następnie dopiero będą uwagi i pytania od mieszkańców.

Przedstawione zostały główne założenia dokumentu planistycznego.

Następnie oddano głos mieszkańcom.

 1. Na początku mieszkaniec Hałcnowa zwrócił uwagę na zły stan odśnieżania chodników w Hałcnowie. Poprosił, aby goście przeszli się chodnikiem przy ul. Hałcnowskiej i zobaczyli w jakim jest stanie. Chodnik jest nie odśnieżony nie posypany i oblodzony. Nie da się bezpiecznie iść. Poprosił o interwencję w tej sprawie.
 2. Mieszkanka zwróciła uwagę, że obecnie minimalna działka do zabudowy to 1200m z uwagą, by teren ten został powiększony. To bardzo dużo. W obecnych czasach kiedy działki w Hałcnowie są tak drogie ma to ogromne znaczenie. Działka stanowi 1/5 kosztów budowy. Dlatego mieszkańcy Bielska zamiast budować się tutaj uciekają do ościennych gmin. Propozycja, aby zmniejszyć minimalną wielkość działki do 1000m +- 20 % bez uwarunkowań. Wniosek o analizę, czy nie obniżyć bariery powierzchni działki.

- odp. BRM – świadomie przyjęto taki standard trochę większy, zmniejszenie powierzchni działek do zabudowy to działanie na niekorzyść.

 1. Mieszkaniec zapytał, dlaczego projektuje się drogi i obwodnicę przez osiedle domków jednorodzinnych, niszczy się tkankę ludzką, więzi istniejące pomiędzy mieszkańcami, czy miasto przewiduje odszkodowania za utratę wartości domów i nieruchomości, jaką miasto prowadzi w tej sprawie politykę, sprawa dotyczy rejonu ulic Kolonia, Architektów i przyległych.

- odp. BRM- celem takiego planu jest wyprowadzenie ruchu z małych osiedlowych uliczek na te obwodnice i drogi pomocnicze do węzłów Rosta i Suchy Potok i odkorkowanie centrum dzielnicy.

 1. Mieszkaniec zapytał, czemu nie można otworzyć dla ruchu ulicy Czerwonej,

- odp. BRM- organizacja ruchu, która została tam narzucona wynikała z koncepcji budowy całego węzła, MZD w ramach projektu i realizacji tego odcinka drogi narzucił takie rozwiązanie,

- inf. Przewodniczącej RO – zostanie złożone zapytanie do MZD dlaczego ta ulica została zamknięta i jakie jest uzasadnienie.

 1. Mieszkanka ul. Kaczeńców przedstawiła sytuację: mieszkańcy mają z jednej strony budowę nie wiadomo czego, najprawdopodobniej produkcję jakichś betonowych elementów, z drugiej strony drogę, z której jest hałas i smród, dodatkowo smród z wysypiska śmieci oraz hałas i smród ze schroniska dla zwierząt, mieszkanka ma dwie działki o numerach 3750 i 3752 i są to działki zielone, jest to zielona wysepka 50 a w tej cudnej okolicy, przyszli tam mieszkać 3 km od Ratusza w ciszy i spokoju, w zamian mają smród hałas i na własnej działce teren zielony nie pod zabudowę,

- odp. BRM- zaproszenie do biura w celu wyjaśnień

 1. Mieszkanka zapytała o ile ma się przesunąć droga S1 na granicy z gminą Bestwina w porównaniu do projektowanej wcześniej wersji E

- odp. S1 przechodzi przez las, a przechodziła skrajem lasu, jeżeli Pani zainteresowana jest szczegółowo prośba o zgłoszenie się do biura  w celu udzielenia wyczerpujących informacji,

 1. Mieszkaniec poruszył temat zjazdu na S1 na wysokości sklepu Kosmos. Zauważył że obwodnice w Bielsku nie są budowane dla mieszkańców tylko dla ludzi, którzy jadą tranzytem. Ludzie w Straconce nie mogą wjechać na drogę, na Krakowskiej zrobiony jest zjazd ze światłami, i można się tylko domyślić co tam się będzie działo. Czy nie wystarczyłoby zrobić wiaduktu i wjazdu i zjazdu na tą drogę.

- odp. MZD- jeżeli Pan sugeruje skrzyżowanie ulicy Wyzwolenia z drogą ekspresową to po pierwsze nie jest to w gestii BRM po drugie jest to wykluczone ze względu na przepisy obowiązujące przy budowie dróg ekspresowych.

Mieszkaniec zauważył i zwrócił uwagę na to, że jeżeli te przepisy są ogólnokrajowe to dlaczego w Białymstoku wszystkie drogi ekspresowe mają zjazdy co 500 m. Czyżby dali radę to sobie jakoś załatwić? I wtedy cały ten ruch jadący od Oświęcimia mógłby iść przez ten zjazd i wjazd na drogę ekspresową.

- odp. BRM- drogi ekspresowe są budowane i utrzymywane przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad, miasto ma udostępnić teren i oni mają prawo budować, przy projektowaniu tych dróg miasto czuwało nad tym, aby było jak najkorzystniej, aby zjazdy z sieci miejskiej były wykonane jak najkorzystniej, zdaniem dyrektora BRM te podłączenia które są w tej chwili zrobione do układu dróg ekspresowych w mieście są bardzo funkcjonalne i prawidłowo obsługują miasto.

 1. Mieszkanka zadała pytanie do zastępcy Prezydenta miasta kiedy w Hałcnowie zostanie wybudowane przedszkole. Dzieci szkolne uczą się na zmiany, mają zajęcia do 16.

Ponadto w przypadku budowy węzła Suchy Potok, jak dzieci i pracownicy szkoły będą przemieszczać się pomiędzy dwoma budynkami szkolnymi. Aktualnie dzieci chodzą na skróty przez Księży Las koło Kościoła i kamienistą drogą . Mają 10-15 minut na przejście tym skrótem od jednego do drugiego budynku. Jeżeli rozpocznie się tam budowa, to którędy dzieci będą chodzić? Budynki oddalone są od siebie o ponad 4 km, a jest to jedna szkoła.

Czy miasto planuje jakąś kładkę lub jakieś inne bezpieczne przejście.?

- odp. P. Kamińskiego- jeżeli chodzi o przedszkole to robiony jest projekt i wszystkie uzgodnienia, powstanie przedszkole 10 oddziałowe i to już wiadomo, wszystko zależy od finansów gminy,  natomiast jeżeli chodzi o przejście to nie może być na pewno takiej sytuacji, że to przejście może być niebezpieczne i w tym przypadku to, że budowana będzie droga nie może spowodować, że to odetnie lub pozbawi dzieci bezpiecznego dojścia do szkoły, MZD będzie się temu przyglądał  w momencie, gdy będą projekty wykonawcze tej drogi.

- odp. Przewodniczącej RO- temat budowy np.  kładki w celu zapewnienia bezpiecznego dojścia dzieci do szkoły  będzie monitowany przez Radę Osiedla.

 1. Mieszkanka zapytała o ul. Kolonia. Jak to jest możliwe , aby droga była budowana koło drogi. Czy ktoś wziął pod uwagę również to, ile razy ta skarpa była osunięta., ile razy była wzmacniana bo się osuwała, więc jak teraz puści się tam jeszcze jedną drogę, to kto weźmie za to odpowiedzialność. Tam na tej skarpie mają ludzie domy, mieszkają tam z popękanymi ścianami w domach. Ponadto ludzie na osiedlu przy ul. Kolonia ul. Architektów i przyległych znajdą się dosłownie w kręgu pomiędzy rondami otoczeni samymi drogami.

- odp. BRM- pytanie czy ruch docelowo źródłowy spoza miasta ma przebiegać przez centrum dzielnicy, czy też ma zostać wyprowadzony na drogi poza ścisłym centrum dzielnicy drogami przytulonymi bezpośrednio do istniejącej drogi ekspresowej, i wydaje się, że celowym jest wyprowadzenie go z centrum Hałcnowa, takie powiązanie w jednym korytarzu drogi ekspresowej i normalnej ulicy miejskiej jest korzystne ponieważ ulica ta przebiega w korytarzu gdzie jest już odpowiedni poziom hałasu, a dodatkowe zabezpieczenie tej ulicy spowoduje, że hałas który będzie, będzie mniejszy od tego który jest w tej chwili.

 1. Pytanie od Radnego Janusza Buzka w sprawie konsultacji społecznych, które formalnie trwały do 28 stycznia, czy będzie formalna decyzja Prezydenta do kiedy przedłużone będą konsultacje społeczne na przykład o miesiąc, ale dobrze byłoby aby te konsultacje przedłużone były o dużo więcej; czy będzie przedłużony termin składania wniosków, który obecnie wyznaczony jest do 18 lutego, i kiedy odbędzie się druga dyskusja publiczna.

- odp. Zastępcy Prezydenta Miasta- prezydent  poinformował że konsultacje przedłużone są do końca lutego;  składanie wniosków w terminie późniejszym również będą rozpatrzone przez Prezydenta nie do lipca ale proporcjonalnie również o miesiąc;

 1. Mieszkaniec zapytał o drogę serwisową , czy jeżeli pójdzie droga od Wyzwolenia do węzła Rosta to w jakim terminie ,czy prawo pozwala na budowanie drogi sześciopasmowej 6 m od domu skoro nie pozwala na budowanie zjazdów, budynek w tym momencie stoi 17 m od projektowanej drogi, czy ten budynek będzie planowany pod wykup, co na to mówi prawo,

- odp. Zastępcy Prezydenta Miasta- mówimy tu o dokumencie strategicznym który jest podstawą do planowania przestrzennego, to że określimy w tym miejscu drogę, to nie znaczy że ona tam powstanie, nie można określić precyzyjne terminu , w Studium umożliwiamy sobie przebieg tej drogi w określonym kształcie po to żeby można było potem przenieść to do planu miejscowego , ale realizacja jest zupełnie inną kwestią, budowa S1 wraz z drogą serwisową powstanie wg planów GDDKiA w latach 2023-2025-2027, i drogę tę trzeba będzie zakończył jakimś skrzyżowaniem na ul. Wyzwolenia, i ta droga na pewno powstanie, natomiast dalszy odcinek do węzła Rosta to inna sprawa, co wiąże się bezpośrednio z finansami, na dzisiaj nie ma w ogóle takiego przesądzenia że ta droga będzie budowana,

 1. Pytanie od mieszkańca czemu droga planowana od węzła Suchy Potok do węzła Rosta jest zaplanowana do puszczenia po stronie gdzie jest osiedle domków jednorodzinnych, a nie po drugiej stronie S gdzie są nieużytki;

- odp. BRM- dziwię się że mieszkańcy protestują przeciwko budowaniu tej drogi, projektowana droga jest na skraju zabudowy, aby jak najbardziej odciążyć centrum Hałcnowa, węzeł Rosta powstał na prośbę miasta, on miał zupełnie inaczej wyglądać, jest on tak zrobiony że podłączyć się do węzła można tylko za pomocą ronda które jest od strony północnej, jeżeli my przeniesiemy obwodnicę na południe to nie mamy wtedy możliwości podłączenia się do tego węzła do tego ronda,

Mieszkańcy nie zgadzają się z tą odpowiedzią i mówią oraz pytają o możliwość podłączenia obwodnicy do ronda koło Bułgara. Ile budynków musiało by być wyburzonych po jednaj, a ile po drugiej stronie. Czy ktoś w ogóle brał to pod uwagę?

- odp. P. Szafarczyka- od strony technicznej jest wątpliwe, żeby obecny wiadukt, który jest nad drogą ekspresową przeniósł tyle ruchu na drugą stronę, powiedzmy że to jest do rozwiązania, problem natomiast jest na dole bo droga tego typu musi mieć odpowiednie parametry czyli wartości promieni łuków poziomych czyli zakręty, czyli upraszczając łagodne zakręty, tam musiałaby powstać taka eska, która doprowadziłaby tą drogę do tego ronda przy Bułgarze , tak jak w tej chwili wpada ulica Kryształowa, dodatkowo należy pamiętać że wiadukty  posadowione są na podporach, na filarach  i tego typu klasy drogi nie uda się przeprowadzić dołem pomiędzy tymi istniejącymi filarami.

Ad.5.

Na koniec głos zabrała przewodnicząca RO p. Anita Szymańska, która jeszcze raz podziękowała za przybycie gościom oraz mieszkańcom  oraz zaprosiła   na 27 marca 2019r.  na zebranie sprawozdawcze Rady Osiedla Hałcnów.

 

Na tym zebranie zakończono.

 

Sekretarz RO „Hałcnów”                                                                            Przewodnicząca RO„Hałcnów ”

      Monika Stanclik                                                                                                       Anita Szymańska