Niestety, kolejne przesunięcie terminu dla rozpatrzenia odwołań od decyzji środowiskowej dla budowy drogi S1. Tym samym odwleka się podjęcie decyzji o wspólnym projektowaniu i budowie obwodnicy centrum Hałcnowa.