Kolejny raz możemy zdecydować, na co w przyszłym roku przeznaczymy 75 tys. zł w naszym osiedlu - do wyboru mamy zgłoszone przez mieszkańców dwa projekty osiedlowe oraz jeden z szeregu projektów ogólnomiejskich. Oto zgłoszone i zakwalifikowane do dalszego postępowania, projekty osiedlowe:

 

Głosować w dniach 21 - 28 października br. może każdy mieszkaniec dzielnicy, który ukończył 16 rok życia. Można oddawać głosy w siedzibie Rady Osiedla Hałcnów (nad pocztą) w godzinach od 16 do 17, lub internetowo na stronie bielskiego budżetu obywatelskiego.

Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej bielskiego budżetu obywatelskiego:  KLIKNIJ