W zebraniu wezmą udział radni z naszego okręgu, oraz Zastępca Prezydenta Miasta Lubomir Zawierucha - pełniący nadzór nad sprawami dróg i komunikacji autobusowej, nad inwestycjami, a także nad jednostkami kultury (w tym nad Miejskim Domem Kultury).