W związku z naszym wystąpieniem do Prezydenta Miasta Bielska-Białej o umożliwienie mieszkańcom Hałcnowa zapoznanie się z planowanymi zmianami w Studium zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, informujemy, że takie spotkanie odbędzie się w najbliższą środę, 30 stycznia.
To ważny dokument, bo mówiący o planowanym przebiegu nowych dróg, funkcji danego terenu (czy np. w danym miejscu będą usługi, przemysł, rekreacja czy budownictwo). Drodzy mieszkańcy Hałcnowa, jeśli chcecie wiedzieć, jakie są plany Urzędu dla naszej dzielnicy, zapraszamy na spotkanie do Domu Kultury!